Buksmärta—ursprung och orsaker forts...

- Hereditet
- Mekanisk ileus hos ej tidigare opererad patient
- Låggradig molvärk
- Ascites

Referred pain från thorax

- Överväg thorakal orsak hos alla patienter med buksmärtor, speciellt om de övre delarna av buken drabbats.
- Det smärtande området i buken ömmar oftast inte vid palpation om smärtan orsakas av referred pain.

Orsaker

- Akut Hjärtinfarkt
- Myokardit, endokardit, perikardit
- Hjärtsvikt
- Pneumoni
- Lungemboli
- Pleurodyni: Bornholmssjukan (coxackie B virusinfektion som ger attacker av kraftig pleuritsmärta som accentueras vid andning, vilket gör det svårt att andas under attacken "djävulens grepp")
- Pneumotorax
- Empyem
- Esofageal sjukdom , spasm, ruptur, inflammation
- Ryggraden: Vid rotkompression eller irritation av nervrötter. Förvärras av hosta, nysning, sträckning och ger hyperestesi i involverade dermatom.
-
Tänk på att man kan ha sjukdom i både thorax och buk. Då radierar referred pain oftast till ett tidigare sjukt område:
- En patient med tidigare gallvägssjukdom får ofta smärta i epigastriet till följd av hjärtinfarkt
- En patient med tidigare angina pectoris får smärta i prekordiet eller vänstra axeln till följd av gallvägskolik.

Referred pain från genitalia

- Smärtan accentueras starkt av tryck på dessa organ.
- Trubbig värk som ej är väl lokaliserad.

Orsaker

- Testistorsion

Metabola orsaker

- Många gånger ospecifik smärta.

Orsaker

- Diabetes: Diabetesacidos ger i sig buksmärta, men kan uppstå till följd av tex akut appendicit, så om smärtan inte försvinner när den metabola störningen korrigerats så måste organiska orsaker sökas.
- Uremi
- Hyperlipidemi (tex pga pankreatit)
- Hyperparatyroidism
- Akut binjurinsufficiens
- Familjär medelhavsfeber
- Porfyri
- C1-esterashämmarbrist (angioneurotiskt ödem)

Neurologiska och psykiatriska orsaker

- Tabes dorsalis (degenerering av dorsala kolumnen i ryggmärgen pga obehandlad syfilis)
- Kausalgi: Orsakas av skador på sensoriska nerver. Brännande karaktär, begränsas till försörjningsområdet för en enskild perifer nerv. Förvärras av försiktig palpation, men orsakar ej rigiditet i muskulatur eller störningar i andningen. Smärtan saknar relation till födointag
- Smärta från ryggmärgens nervrötter: Orsakas av Herpes zoster, radikulit från infektion eller artrit (som klämmer samman rötterna), herniering av nukleus pulposus (diskbråck), tumörer, diabetes, syfilis. Ej associerad till födointag, distension av buken eller andning. Drabbar ett par dermatom, förvärras vid rörelse av ryggen.
- Ryggmärgs- eller nervrotskompression
- Funktionella och psykiatriska åkommor : IBS

Toxiska orsaker

- Blyförgiftning
- Bett (och förgiftning) av Svarta änkan (intensiv

smärta och rigiditet i bukmuskulatur och rygg) eller ormar

Övrigt

- Narkotikaabstinens
- Värmeslag
- Distension av viscerala ytor, tex pga blödning: Lever- eller njurkapslar

 

Referenser

Akut buk. Axelson, J; Thorlacius, H. Kirurgi: 381-392 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!