Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Trauma mot skallen

Brillenhematom

- Fraktur i främre skallgropen omfattande orbita kan orsaka bilaterala ”blåtiror”
- Racoon eyes, pandaögon

Ögonmotorikstörning

 - Fx i orbitagolvet kan orsaka inklämning av ögonmuskler i frakturspalten
- Ffa rectus inferior kan klämmas in (”Blow out fraktur”) och orsaka dubbeleseende när man försöker titta uppåt.

Anosmi

Fx i främre skallbasen med skada på luktnerverna.

Synnedsättning

- Fx genom canalis opticus eller nedtryckta benfragment från orbitan kan skada n opticus.

Hörselnedsättning

- Fraktur genom temporalbenets ”pars petrosa” kan ge irreversibla skador på innerörat
- Kan också ge facialispares då NVII löper i detta ben tillsammans med NVIII

Hematotympanon

- Blod innanför trumhinnan (i mellanörat). Kontrolleras med otoskop.

Otorré, Rhinorré

- Likvorläckage från örat eller näsan. Rhinorré kan upplevas som en salt smak i munnen pga att det droppar likvor ned i svalget.
- Starkt indicium för skallbasfraktur, sannolikt innefattande bihålor, mellanöra eller mastoidbenet.
- Ökar risk för meningit
eller annan intrakraniell infektion.
- Testa med urinsticka: Om pos för glukos tyder det på likvor (och inte snor ur näsan...)

Battles tecken

Retroaurikulära echymoser: Blåmärken över mastoiderna.

Nacksmärta / palpationsömhet

- Fraktur genom kondylerna i occipitalbenet.
- Samtidig skada på nacken?

Pneumocefalus

- Luft intrakraniellt: Fraktur genom skallbasens luftförande delar, bihålor, mellanöra, mastoidceller.
- Ses på CT

Meningit

- Debut senare om skallbas-fx eller likvorläckage missas i början.

Åtgärder på skadeplatsen

1. Fri luftväg + andning (A+B)
2. Cirkulation (C)
3. Förenklat neurologstatus (D):
Vaken och kontaktbar? Grov kraft i extremiteter. Huvudvärk eller andra smärtor? Nackvärk?
- Palpera halsryggens spinalutskott: Finns smärta? Spineboard + nackkrage frikostikt vid misstanke om nackskada. Transport till sjukhus.

Åtgärder på sjukhuset

Utvidgat neurologstatus

- Vakenhetsgrad: GCS/RLS
- Kranialnervsstatus
- Grasséts test
- Grov kraft:
Biceps, triceps, handleder, fingrar, bukmuskler, höftböjare, böj/sträckförmåga i knäleder, fotleder och tår.

Tecken till skallbasfraktur?

Förekommer tecken enligt bilden till vänster?

Riskfaktorer för intrakraniell blödning?

- Om sådana finns skall patienten alltid läggas in för observation och innan dess akut genomgå datortomografi av skallen.
- Pågående antikoagulantiabehandling:
Waran
- Känd koagulationsrubbning (med ökad blödningsbenägenhet). Kroniskt hög alkoholkonsumtion är ofta förenat med ökad blödningsbenägenhet pga leverskador.
- Skallfraktur
- Impressionsfraktur
- Skallbasfraktur
- Epileptiskt anfall
efter traumat
- Shuntbehandlad hydrocefalus
- Multitrauma:
Pat uppvisar flera olika typer av skador eller har varit utsatt för högenergivåld (tex bilolycka).

Huvud och hårbotten

- Skador eller blödningar? Tecken till fraktur?
- Ej för skallbasen, utan för övriga skallfrakturer...

Kliniska tecken till skallbasfraktur

Referenser

Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer. Svensson, M; Bellander, B-M. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1364 (Läst: 2013-01-13) (Internetmedicins redaktion)
Skallskador, lindriga (commotio, hjärnskakning). Svensson, M; Bellander, B-M. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1178 (Läst: 2013-01-13) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Commotio och våld mot huvudet