Hjärnan:
-
Tumör: Andra tecken till förhöjt intrakraniellt tryck (oliksidiga pupiller, huvudvärk, illamående, dubbelseende), samt till lokal retning (epileptiska anfall)
- Encefalit: Konfusion

Högt sittande andningshinder:
- Epiglottit: Rörelsemönster hos barnet, droppande saliv, hög feber, allmänpåverkan, ej vaccinerat HiB
- Främmande kropp: Anamnes + inspiratorisk stridor
- Pseudokrupp: Skällande hosta, debut på kväll/natt, ÖLI föregående, inspiratorisk stridor
- Tumör: I tyroidea, mediastinum

Obstruktion (inflammation i luftvägar, mukusproduktion):
- Astma: Attackvis, ung person, allergianamnes
- KOL: Äldre, rökare, smygande eller akut exacerbation. Sputum! Paroxysmal nattlig dyspné – patienten vaknar pga hosta.

Lungcancer: Smygande isättning, viktminskning, äldre person, rökare, hemoptys, upprepade infektioner

Lungemboli (i lungkärl): Lång flygning, äldre patient, nyligen genomgått kirurgi, P-piller, ärftlig benägenhet för trombos, DVT-tecken
- Andningskorrelerad bröstsmärta, takykardi, hosta, hemoptys

Hjärtsvikt -> lungödem

Text Box: Pneumoni: Feber, sjukdomskänsla, produktiv hosta, ev tidigare ÖLI,
Text Box: Pneumothorax: Trauma, lång gänglig ung person, upphörda andningsljud och tympanistisk perkussionston lokalt.
- Om ventil-pneumothorax: förskjutning av mediastinum åt

Kardiella/cirkulatoriska orsaker:
- Hjärtinfarkt: Obehag, tryck, tyngdkänsla, smärta i bröstet. Utstrålning mot vä arm, nacke, underkäke eller rygg. Ev varningssymptom innan.
-
Hjärtsvikt: Lungödem, ortopné, paroxysmal nattlig dyspné, nykturi (ökad renal perfusion i liggande)
-
Angina pectoris: Dyspné, tryck. Ofta korrelerade till fysisk ansträngning
- Akut coronart syndrom: Kan debutera med enbart dyspné (som blir bättre på nitroglycerin).
-
Hjärttamponad: Svaga hjärttoner, normala andningsljud, pulsus paradoxus, fallande arteriellt tryck, ev tecken till trauma.
-
Takyarrytmier
-
Klaffsjukdom : Blåsljud.
-
Anemi: Trötthet

Övrigt
- Obesitas (=adepositas?)
-
Hypothyreos: Trötthet, snabbt mjölksyrepåslag, frusenhet, depressivitet, ”något är fel”
-
Diabetesacidos: Tachypné, acetondoft, illamående, kräkningar, buksmärtor
-
Uremi: Högt blodtryck, anemi, trötthet, illamående, klåda, ödem
-
Förgiftning:
-
SLE:
-
Sarkoidos
-
Sklerodermi
-
Ryggsjukdomar med kyfos
-
Muskelsjukdomar
-
RA
- Neurologisk sjukdom: Guillain-Barré, myastenia gravis
-
Njursvikt: Högt blodtryck, lungödem, elektrolytrubbningar
-
Leversvikt: Palpabel lever, smärta höger arcus, ikterus, spider naevi, palmara erytem, caput medusa, ascites, lungödem, encefalopati, anamnes (alkohol,  läkemedel, hepatit, förgiftning)

Text Box: Phrenicuspares: Snifftest – 5 korta sniffningar. Om auxillära andningsmuskler tar över föreligger diafragmadysfunktion. Paresen går över på 4-8v – bada ej under denna tid då badning trycker upp bukinnehållet mot thorax!
Akut dyspné (timmar-dagar)

Luftvägar: Astmaattack
Lungparenkym: Akut lungödem, bakteriell/viral pneumoni
Pleura: Pneumothorax
Lungvaskulatur: Lungemboli
Hjärta: Hjärtinfarkt

Subakut (dagar-veckor)

Exacerbation av tidigare sjukdom: KOL, astma
Mer smygande infektion: P carinii pneumoni hos AIDS-patient, mykobakteriell eller fungal pneumoni
Relativt långsam inflammatorisk sjukdom: Wegeners granulomatos, eosinofil pneumoni, bronchiolitis obliterans, organiserande pneumoni etc
Neuromuskulär sjukdom: Guillain-Barré, myastenia gravis
Pleural sjukdom: Pleurala effsussioner
Kronisk hjärtsjukdom: Hjärtsvikt

Kronisk (månader-år)

KOL
Kronisk interstitiell lungsjukdom
Kronisk hjärtsjukdom

Ortopné: Karakteristiskt för hjärtsvikt (99% specificitet, 25% sensitivitet)

Dyspné

Karaktär

Intermittenta besvär

Stadig försämring

- Astma: Attacker
- KOL: Exacerbationer
-
Hjärtsvikt: Förrvärrande

- Interstitiella sjukdomar
- Hjärtsvikt:
Naturalförlopp

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!