Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Allmänt om förgiftningar

Inhalering

- Arbetsplats
- Brand

Oralt

- Tabletter
- Vätskor

Intravenöst

- Missbruk

Dermalt

- Pesticider: Finns det kvar på kroppen på patienten? I så fall måste pat rengöras innan kontakt med vårdpersonal för att inte deras hälsa också skall riskeras!

Enterohepatiska kretsloppet

- Kan behöva brytas för att substanser som cirkulerar där effektivt skall elimineras.
- Brytning görs bäst med aktivt kol: Ge upprepade doser under flera dygn.
- 25g x 6 av carbomix. Kan ge förstoppning.
- Exempel på substanser: Antiepileptika, digitalis, amatoxin, salicylat, teofyllin

Rektalt

- Bär narkotika i tarmen

Hur kom substansen in?

När intogs substansen?- skall vi ventrikelskölja?

1. Ned med slangen i esofagus, koppla till den övre påsen: Denna fyller magsäcken med vätska. Räkna med att du får i ett par deciliter (jfr att dricka ett vattenglas snabbt).

2. Slå om ventilen så att vätska kan passera upp ur magsäcken och ned i den andra ”slaskpåsen”: Hjälp till att suga upp vätskan med en stor spruta om det behövs.

3. Det hela fungerar som en sughävert: ”Slaskpåsen” skall vara lägre än patientens ventrikel för att vätskan skall passera från ventrikeln ned i den. Upprepa proceduren till dess att du inte längre får tabletter eller ”förgiftad” vätska som utbyte i din slaskpåse.

Aktivt kol

- Avsluta med att låta pat dricka: Carbomix 50g (vuxna) / 25g (barn) / 1g/kg (<1 år)
- Inom 2h om flytande , inom 4h om

 Vilken substans rör det sig om?

- 60% utskrivna preparat som pat har på recept.

Övrigt allmänt om förgiftningar

- 50% orsakas av läkemedel

Orsaken till förgiftningen hos vuxna

- Olycksfall: 50%
- Avsiktligt/oklar avsikt: 25%
- Feldosering: 20%
- Missbruk: 5%

Hur farligt är förgiftning?

- 800 dör/år i Sverige: 90% av de som dör, gör de innan de anländer till sjukhus.
-
På sjukhus är mortaliteten 0,5%: Det är alltså inte så farligt för de som väl klarar sig dit.
- Äldre dör oftare än yngre, och män oftare än kvinnor. Barn avlider sällan .

Hur ska vi finna intoxen bland alla andra?

1. Hög misstänksamhet! Särskilt vid medvetslöshet (>80% av medvetslösa < 40 år är förgiftade, samt 10% > 60 år).
2. Utnyttja kunskapskällor: Ambulanspersonal, anhöriga, vänner, VC, psyk, journaler.

Behöver du hjälp?

- Giftinformationscentralen: www.giftinfo.se. Ring dem, de vet mycket! Kolla om möjligt hemsidan under aktuell substans först för att få ett hum.
- Bakjour!
- IVA:
Om hjälp behövs med luftväg, om sur patient, om medvetslös

fast substans.
- Ej effektivt vid: Järn, litium, cyanid, etanol, metanol, petroleum, lampolja, kalium

- För mindre än en timma sedan? Kanske finns indikation för ventrikelsköljning!
- Situationer där ventrikelsköljning kan utföras senare än 1h efter intag: Fast substans (tex tabletter). Sköljning verksam upp till 2h efter intag. Ämne som bromsar ventrikeltömning förlänger tiden då sköljning är indicerad. Mycket farlig substans, mot vilken effektiv antidot saknas: Man kan göra ett försök även efter 1h

för att om möjligt något minska koncentrationerna.

Kontraindikationer för ventrikelsköljning

- Ämnen som retar esofagus och som är mycket farliga att få ned i lungorna: Syror, Baser (lut), tändvätska, petroleum, lampolja, etc.
-
Aspirationsrisk 5-8% vid ventrikelsköljning! Intubera medvetandesänkta!

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!