Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Provtagning vid intoxer: Acidos

Njursvikt

- Nedsatt eliminering av vätejoner

Diarré

- Förlust av bikarbonat

Kräkningar

- Förlust av vätejoner och Cl

Ventilering

- Hyperventilering: Förlust av CO2
- Hypoventilering: Ansamling av CO2

Tillförsel av vätejoner

- Ketoacidos , förgiftning (metanol tex)
- Hypoxi med anaerob metabolism (laktatansamling)

Klor och HCO3

- Byts i njuren. Ökat Cl ger därmed minskning av HCO3 och en metabol acidos. Vise versa.

pH i blodgasen!

pCO2 i blodgasen!

St-Bic och BE i blodgasen

Respiratorisk + metabol acidos

- Hjärtstopp: Ingen ventilation (respiratorisk acidos) + vävnadshypoxi med anaerob metabolism och därmed metabol acidos
- Kraftigt sänkt pH!

Ekvilibrium!

- Om ena sidan stiger (tex PCO2 pga hypoventilering) kommer reaktionen gå åt den andra sidan (mer H+ bildas, vilket sänker pH!).

Acidos

Alkalos

PCO2

[HCO3]

Resp alkalos: Kompenseras av minskat återupptag av HCO3 i njuren

Resp acidos: Kompenseras av ökat återupptag av HCO3 i njuren

Metabol acidos: Kompenseras av minskat PCO2 genom hyperventilering

Metabol alkalos: Kompenseras av ökat PCO2 genom hypoventilering (ofta inadekvat pga att hypoventilering reducerar även PO2)

- [HCO3] kan plottas mot PCO2 enligt ovan: Om PCO2 stiger förskjuts formeln ovan till vänster åt vänster så att mer HCO3 och H frigörs. Detta ger sambandet.
- Om H tillförs eller bortförs från systemet, förflyttas kurvan som beskriver sambandet uppåt eller nedåt.
- Dessa samband utnyttjas för att
initialt kompensera en acidos eller alkalos.

 

Acidos

Alkalos

 

Icke kompenserad
Kompenserad
Icke kompenserad
Kompenserad

Respiratorisk

PCO2, pH
Normal
BE, St-Bic

Hypoventilering: KOL, Astma, Opiatintox

Normaliserat pH, PCO2, BE, St-Bic

pH, PCO2
Normal
BE, St-Bic

Hyperventilering: Salicylatintox

Norm pH, PCO2
BE, St-Bic

Metabol

pH, BE, St-Bic

Ökat H/minskat HCO3: Diarré, ketoacidos, intox, njursvikt

PCO2 sker mycket snabbt! Hyperventilering

pH, Norm PCO2
BE, St-Bic

Ökat HCO3/minskat H: Kräkningar, [Cl]

Norm pH, PCO2 (dock svårt då man inte kan andas hur långsamt som helst)

BE, St-Bic

Referenser

Effects of acidosis and alkalosis. Lang, F. Color atlas of pathophysiology: 90-91 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!