Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Kliniska bilder vid olika typer av substanser

 

Sedativa

Alkohol , opioider , bensodiazepiner

Kolinerg:

- Pesticider, kolinerg kris ( demensläkemedel )
- Pesticider förgiftar genom huden! Varsamhet hos personal!
- Sympatiska nervsystemet har ACh som transmittor i preganglionärt: Kolinerg förgiftning drabbar alltså båda systemen!
- Det sprutar kroppsvätskor ur alla hål!

Antikolinerg: Atropin

- Belladonna: Rosig, kvinna med stora vackra pupiller.
- Parasympaticus är kraftigt hämmat: Sympaticus tar över.

Sympatomimetika

- Amfetamin, kokain
- Kokain är en oselektiv
α – och β -stimulerare: Om du ger β -blockad för att sänka pat:s BT hämmar du betareceptorer och ger mer utrymme för alfareceptorer, vilket kan ha omvänd effekt!

Serotonerg

- TCA, SSRI

Ögon

- Små, ljusstela pupiller

Stora pupiller: Pga kramp i pupillmuskulatur.

- Stora, ljusstela pupiller (parasympaticus kontraherar dem)

Stora, ljusstela pupiller: Sympatikus vidgar.

Pupiller varierar i storlek över tid.

CNS

- Ingen smärtreaktion
- Möjligen fungerande reflexer

Förvirring, hallucinationer, Kramper: ACh är en viktig neurotransmittor!

Förvirring, hallucinationer, koma (ACh viktig transmittor)

Vanföreställningar, hallucinationer, kramper, koma

Tremor, hallucinationer, psykos, Epilepsi

Andning

- Långsam eller upphävd

Fulminant lungödem! Oftast det mest kritiska för patienten

Takypné: Sänkt parasympatisk tonus + hallucinationer

Takypné

Hyperventilation

Cirkulation

BT, Puls

- BT och puls stiger och sjunker. De flesta blir bradykarda
- Till slut chockbild
pga vätskeförluster

BT, Puls: Avstängd parasympaticus

BT, Puls
- BT-stegring kan vara kraftig!
Uppemot 300mmHg systolistk! Sänk mha Ca-antagonister eller NO

Breda QRS-komplex (”membranstabiliserande läkemedel”). VF/VT
BT: Chockbild

Munhåla/mage/tarm

- Tarmmotoriken kraftigt hämmad
- Förstoppning, Illamående, Ileus
- Inga tarmljud

- Kräkningar, sprutande diarréer
- Kraftiga kramper
i buken

Diarréer, kräkningar

Tarmen stannar: Ileus
Torra i munnen

ENS svarar starkt på 5-HT: Diarré, meteorism, kräkningar

Urogenitalt

- Opioider ger urinstämma
- Alkohol kan ge det omvända!

Total inkontinens

Urinstämma
Priapism
(män)

Urinstämma
Njursvikt:
Urinstämma + intorkning + rhabdomyolys

 

Muskulo- skelettalt

- Slappa muskler, låg tonus. Som en fisk.

Fascikulationer, kramper
Stor risk för rhabdomyolys!

Kramp. Muskelsönderfall, rhabdomyolys

Rhabdomyolys

Rhabdomyolys

Temperatur (ytlig)

- Låg

Låg: Chockbild och kraftiga svettningar

Hög

Hög temperatur (hyperdynamisk cirkulation)

Svettning: Varm kall.
- Risk för hypertermi

Hud

- Blek, gulaktig
- Kallsvettig
- Alkohol:
Initialt varm och rodnad

Svettas profust

Rosig och varm

Svettning, rodnad

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!