Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Vårdnivå

- Hemgång: Personlighetsstörd med upprepat självskadebeteende.
- Psyk:
Om suicidbenägen pat med risk för nytt försök, samtidigt som behovet av kroppslig övervakning är lågt.
- Kontinuerlig MANUELL övervakning:
Alla suicidförsök, alla medvetandesänkta intoxer. Vårdavdelning går inte! Intermediäravdelning (typ som MAVA fast med skärpt övervak) eller psyk (om kroppslig övervakning inte behövs).
- Typfall för medicinavdelning: Svampförgiftning. Kräver ej manuell övervakning, eller mycket tät provtagning.

Glukos?

- Ge om lågt. Glöm inte betabionet (50mg/ml, 2ml iv + 2ml im x 1 i 3 dagar) vid minsta misstanke om alkoholproblematik eller malnutriering av annan orsak.

Dialys

- Hemodialys 5x effektivare än prisma: Prisma finns dock tillgängligt dygnet runt på IVA.
- Mycket jobb med att få igång: Selektera patienter väl. Pat med cirkulationspåverkan, medvetslöshet, acidos, elektrolytrubbningar
- Pat med komplikationer:
Njursvikt eller rhabdomyolys.
- Intox med höga koncentrationer eller nedsatt endogen eleminering: Nedsatt njurfunktion.
- Dialyserbara substanser: Etylenglykol, karbamazepin, litium, metanol, metformin, salicylat, teofyllin, valproat

 

Behandling av förgiftning

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!