Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Huvudvärk

Migrän

- Återkommande attacker med 4-72h av huvudvärk. Ofta aura innan.
- Ljus och ljudkänslighet. Förvärras av fysisk aktivitet

Spänningshuvudvärk

- Molande, ihållande värk. Bandformad. 30min-7dygn duration.
- Förvärras ej av fysisk aktivitet.

Läkemedelsutlöst huvudvärk

- Dagligen eller nästan dagligen huvudvärk.
- Stort intag av smärtstillande

Hjärntumör

- Klassiskt värre och värre huvudvärk utan fria intervall.  Intermittent, djup, dov, moderat smärta.
- Kan förvärras vid ansträngning, ge illamående.

Cluster huvudvärk (Horton)

- 15-180 min attacker av svår värk. I kluster av anfall som då kan komma dagligen under en period (vanligen 8-10 veckor).

Trigeminusneuralgi

- Attacker av svår värk, ett par sekunder—½min långa. Flera per dygn. Varierande remissionslängd däremellan.

Smärtinnervering i skallen

- Skalpen, a meningea media, dura mater (inkl durala sinus och falx cerebri), proximala segmenten av de stora piala artärerna (piala artärer är förgreningar av de stora intracerebrala kärlen, vilka löper längs hjärnans yta och sedan viker av in i hjärnparenkymet för att försörja detta). Dessa strukturer i skallen har smärtinnervation.
- Hjärnparenkymet, ventriklarnas ependym, plexus choroideus, piala vener saknar helt smärtinnervering.
- Grenar till n ophtalmicus innerverar främre och mellersta skallgropen. Därför lokaliseras huvudvärk orsakad av supratentoriella processer ofta till pannan eller kring ena ögat.
- De övre cervikalrötterna leder smärtsignaler från bakre skallgropen. Huvudvärk orsakad av infratentoriell process lokaliseras ofta till nacken eller ibland örat.

A meningea media: Från a carotis externa -> a maxillaris interna. Löper utanför dura mater och försörjer denna.

Text Box: Subdural-hematom
Text Box: Epiduralhematom
Text Box: Subaraknoidal-hematom
Text Box: Intracerebralt hematom
Text Box: Hjärntumör
Text Box: Glaukom
Text Box: Sinuit
Text Box: Temporomandibulärt syndrom
Text Box: Tandinfektion

Dura mater

Sekundära orsaker till huvudvärk

Förlopp vid olika orsaker till huvudvärk

Text Box: Meningit

Temporalisarterit ( A temporalis )

Meningit

- Akut svår huvudvärk med nackstyvhet och feber. Ofta smärta vid ögonrörelser.

Subaraknoidalblödning

- Akut svår huvudvärk med nackstyvhet. Ej feber.

Temporalisarterit

- Huvudvärk (uni– eller bilateral). Temporal hos 50%, men kan involvera alla delar av kraniet. Utvecklas gradvis över ett par timmar. Dov smärta med huggande komponent.

- Ömhet: När man borstar håret eller ligger på en kudde.
-
Andra symptom: Polymyalgia reumatica, käk-claudicatio, feber, viktminskning.

Glaukom

- Huvudvärk som ofta börjar i ögat. Rodnat öga (ciliär injektion) med fixerad, dilaterad pupill.

Systemisk huvudvärk

- Anemi, malign hypertoni, njursvikt, endokrina sjukdomar

Text Box: Nackmuskelsmärta
Text Box: Cervikal spondylos

Ryggrad och ryggmärg

Primär huvudvärk

- Sjukdomar som manifesterar sig som huvudvärk

Sekundär huvudvärk

- Orsakad av annan primär sjukdom.

Migrän (16%)

Systemisk infektion (63%)

Spänningshuvudvärk (69%)

Huvudskada (4%)

Cluster huvudvärk (Hortons—0,1%)

Vaskulär sjukdom (1%)

Ansträngningshuvudvärk (1%)

Subaraknoidalblödning (<1%)

 

Hjärntumör (0,1%)

Referenser

Headache. Goadsby, P; Raskin, N. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 95-106 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!