Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Huvudvärk och ålder

- 20-30åå: >90% av kvinnor och 75% av män drabbas av huvudvärk
- >70åå: 50% av kvinnor och 25% av män drabbas av huvudvärk.

Huvudvärk och läkemedel

- Huvudvärk som biverkan: NSAID, Ca-antagonister, kärldilaterande läkemedel, SSRI
- Förhöjt ICP med huvudvärk: Tetracyklin, doxycyklin
- Läkemedelsinducerad huvudvärk: Risk vid Ergotaminer/triptaner > 10 dagar/mån, opioider/kombinationsanalgetika > 10 dagar/mån, NSAID/paracetamol > 15 dagar/mån

Symptom som indikerar en allvarlig orsak till huvudvärken

- Värsta huvudvärken pat någonsin haft
- Första episoden med svår huvudvärk: Mycket högre risk att finna en allvarlig orsak hos någon som debuterar med svår huvudvärk, än hos någon som har återkommande episoder sedan länge.
- Subakut försämring
över dagar till veckor
- Avvikande neurologiskt status inkl nackstyvhet, personlighetsförändringar
- Krampanfall eller syncopé vid debuten
- Feber
eller icke förklarliga systemiska symptom
- Kräkningar innan huvudvärksdebuten (om inte känd migrän)
- Förvärrad smärta vid
böjning framåt, lyft, hosta
- Sömnstörande smärta eller smärta som börjar precis vid uppvaknandet.
- Känd systemisk sjukdom
- Huvudvärksdebut >50 års ålder
- Smära + ömhet
lokalt i skallen (tex i temporalis-området). Hög sänka.

Anamnes som indikerar godartad, primär huvudvärk

- Detta gäller vid normalt somatiskt status!
- Likartad huvudvärk
vid upprepade tillfällen

- Långvarig duration (mån-år): Ju längre duration, desto lägre sannolikhet för allvarlig genes.
- Anamnesen stämmer med IHS (International Headache Society) kriterier för spänningshuvudvärk, migrän eller Hortons huvudvärk.

Status vid huvudvärk (viktiga undersökningar)

Somatisk undersökning

- Allmäntillstånd: Tecken på avtackling/feber
- Blodtryck
- Lokaliserad ömhet
över skalp-/nackmuskler, bihålor, käkleder, tänder, temporal-/occipitalartärer
- Rörlighet i halskotpelaren, nackstyvhet. Huvudvärksprovocerande rörelser.

Psykiskt status

- Tal, orientering, minne, sinnesstämning

Neurologiskt status

- Personlighetsförändring, kognitiva defekter
- Intrakraniellt tryck:
Ögonbottnar (papillödem)
- Kranialnervsfunktioner:
Synfält enligt Donder, pupiller (ljusreflex), ögonmotorik, mimik (facialis), ansiktssensibilitet (trigeminus)
- Motoriska funktioner: Gång, balans, Grassét, finmotorik, extremitetsstyrka, senreflexer, Babinskis tecken.
- Koordination: Finger-näs, knä-häl, diadokokinesi.
- Sensorik: I bål och extremiteter

Labprover

- Blodstatus, CRP, SR, elektrolyter, kreatinin, tyroideaprover

Remittera akut om:

- Plötsligt insättande HV med maximum < 1min: Åskknallshuvudvärk. SAB-misstanke. Undantag tex för patienten känd Hortons HV.
- HV + nackstyvhet/feber/sänkt allmäntillstånd: Meningitmisstanke.
- HV + neurologiska symptom

Handläggning och differentialdiagnostik vid huvudvärk

Karaktär

Spännings-huvudvärk
Migrän
Cluster (Hortons huvudvärk)

Lokalisation

Vanligen hela huvudet (”band runt huvudet”)

Kan växla sida mellan attackerna

Alltid samma sida (under samma cluster)

Karaktär

Kontinuerlig

Intensiv, pulserande

Intensiv, kontinuerlig, skärande, sprängande

Associerade symptom

Tryckömhet över skalpen/nackens muskler. Tandgnisslande.

Ljud-/ljuskänslighet, illamående, kräkningar

Ögonrodnad, tårflöde, rinorré, ev Horners syndrom

Duration

Kronisk: >15 dagar/månad, minst 3 mån

4-72h

15min-3h

Attackfrekvens

Sporadisk, nästan dagligen, fluktuerande. Inga tydliga attacker

Varierande. Ofta 1-3ggr/mån

Dagligen i veckor-månader (cluster)

Tid på dygnet

Hela dagen, väcker inte patienten

Ofta tidigt på morgonen.

1-2ggr/dygn, ofta nattetid

Remissionslängd

Beroende på yttre faktorer

Varierande, tex vid graviditet

Månader-år mellan cluster

Utlösande faktorer

Psykiska påfrestningar, depression

Alkohol, sömnbrist, fasta, avslappning efter fysisk eller psykisk stress, menstruation.

Alkohol, nitroglycerin

Kön

Kvinnor-män 3:1

60-70% kvinnor

80-90% män

Debutålder

Före 50 års ålder

Före 50 års ålder

20-40 års ålder

Aura

Nej

Ja (10-20%)

Nej

Referenser

Huvudvärk. Hasselström, J; Jägervall, M; Waldenlind, E. Läkemedelsboken: 941-955 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!