Sida 3 . Copyright Erik Boberg

(personlighetsförändring/fokalneurologi/krampanfall): Hjärntumör, blödning
- Svår HV + medvetanderubbning efter trauma: Subdural/epiduralblödning
- Svår HV hos pat med Waranbehandling: Blödningsmisstanke. Särskilt efter trauma.

Utred vidare om:

- Nydebuterad och/eller progredierande HV, särskilt personer > 50
- Ny HV hos pat med risk för venös trombos
- Ny HV hos pat med HIV/AIDS
  eller annan uttalad immunosuppression.
- HV som
avviker från tidigare, ökar i intensitet och påverkar allmäntillståndet
- Hortons HV
och andra autonoma HV-former
- Atypisk eller svårdiagnosticerad HV.

Spänningshuvudvärk

Utlösande/bakomliggande faktorer

- Kronisk bettproblematik: Remiss till tandläkare
- Cervikal spondylos, whiplashskada, postkommotionellt syndrom
- Omgivningsfaktorer:
Felaktig arbetsställning, dålig belysning
- Okorrigerat synfel
- Psykisk orsak:
Stress, oro, ångest. Fråga om livssituation, sömnproblem, tidigare psykiskt trauma.

Förlopp och symptom

- Patienten söker ofta med en långvarig anamnes (månader-år). Episoder som varar i flera dagar med varierande intensitet.
- Brukar avta vid > 50 års ålder.
- Värken: Tryckande, molande. Bandformad, ofta bilateral i panna, nacke, bakhuvud. Pat vaknar ofta med huvudvärk. Tenderar att förvärras framåt dagen.

Behandling

1. Anamnes och status: Gör ordentligt. Ger förtroende och ökar chans för behandlingsframgång.
2. Beakta möjlig sekundär spänningshuvudvärk: I statusundersökning. Många specifikt åtgärdbara tillstånd (bettskena, tandbehanding, hörapparat, glasögon etc)
3. Livsstil: Bör i många fall förändras. Patienten bör själv hitta lösningar. Kognitiv behandlingsinsats eventuellt.
4. Läkemedelsbehandling: Mycket försiktig med regelbunden medicinering. Läkemedel kan i många fall förvärra situationen. Tag noggrann läkemedelsanamnes.
5. Fysioterapi: Kroppskännedom och avspänning. Dokumenterad effekt.
6. KBT: Stresshantering. Dokumenterad effekt.
7. Akupunktur, TNS: Lägre evidensgrad. Kontrollerade studier saknas.
8. Specifik behandling: Tricykliska antidepressiva (amitryptilin, nortryptilin) har dokumenterad effekt. Effekt saknas för SSRI.

Clusterhuvudvärk (Hortons)

Debut och förlopp

- Män i 20-40 års ålder vanligast debuterande.
- Episoder
som är 8-10 veckor långa med daglig eller nästan daglig huvudvärk. Mellan episoderna besvärsfrihet i månader-år.
- Attackduration på 15-180 min

Symptom

- Mycket svår skärande, borrande smärta på ena sidan av huvudet. Maximal intensitet kring öga och tinning.
- Autonoma symptom: Ögonrodnad, tårar, nästäppa.
- Ej lika ofta illamående som hos migränpatienter och sällan kräkningar.
- Mios + ptos:
Hos en del patienter

Behandling

- Triptaner: Häver ett anfall. Bra effekt. Max 2 doser / dygn rekommenderas. Kontraindikationer är okontrollerat högt BT, ischemisk hjärt-/kärlsjukdom.
- Oxygen: 100% syrgas i 15min kan häva ett lindrigt anfall. Bra komplement till triptaner vid >2 anfall/dygn då man inte bör ge triptaner > 2 ggr/dygn. Pat kan behandla sig själv hemma.
- Verapamil: Kalciumantagonist. Profylaktiskt mot Hortons huvudvärk under pågående besvärsepisod. Kan kombineras med triptaner.

Referenser

Huvudvärk. Hasselström, J; Jägervall, M; Waldenlind, E. Läkemedelsboken: 941-955 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!