Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Migränbehandling

Åtgärd

Beskrivning

Kommentar

Icke farmakologisk behandling

1. Undvika migränframkallande faktorer

Sömnbrist, sova för länge, oregelbundna måltider, psykisk stress, alkohol, vissa födoämnen, p-piller av sekvenstyp

Migrändagboken värdefullt hjälpmedel.

2. Vila, sömn, mörker, tystnad

Ofta tillräckligt, särskilt hos barn

Huskurernas placeboeffekt bör tas till vara

Anfallskuperande farmakologisk behandling

3. Receptfria läkemedel

- Paracetamol 750-1000mg
- NSAID: ASA 750-1000mg, diklofenak 25mg, ibuprofen 400mg

- Ta läkemedlet så tidigt som möjligt under anfallet.
- Pat lär sig ofta att känna igen prodromal- symptom.
- Koffein kan snabba upp absorptionen

4. NSAID (receptbelagt)

- Naproxen 500-750mg, diklofenak 50-100mg, ibuprofen 400-800mg

Så snabblöslig beredning som möjligt, ev suppositorier.

5. Metoklopramid (Primperan tex - D2-receptor-antagonist)

Tillägg till ASA/NSAID vid kraftigt illamående. 10mg po/10-20mg rektalt

- Ok vid graviditet och amning.
- Akut dystoni är sällsynt biverkan

6. Triptaner: Ergotamin, dihydroergotamin. Ergotamin har kärlkontraherande effekt i CNS pga effekt på 5HT1-receptorer.

Bra vid långvariga, men glesa fall.

Små skillnader mellan olika triptaner.

7. Triptan + NSAID / Triptan + metoklopramid

NSAID enligt ovan.

Minskar frekvensen återfallshuvudvärk

Profylaktisk behandling

8. Ordinära profylax.
a. Betablockad (propranolol, metoprolol)
b. Pizotifen/topiramat
c. Amitriptylin/valproat

- Amitriptylin/valproat är ej godkända i Sverige som migränprofylax, men har dokumenterat god effekt.

- Pizotifen/topiramat/ Amitriptylin/valproat: Ges av neurolog eller annan läkare med särskild erfarenhet av migränbehandling.

Referenser

Huvudvärk. Hasselström, J; Jägervall, M; Waldenlind, E. Läkemedelsboken: 941-955 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!