Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Illamående, kräkningsmekanismer och behandling

Text Box: Kemoreceptor triggerzonen: D2 + 5-HT3 receptorer

Endogena toxiner, läkemedel

Frisättning av emetogena ämnen (5-HT, prostaglandiner, fria radikaler)

Text Box: Nucleus tractus solitarius: mACh och H1 receptorer
Text Box: Kräkcentrum: mACh receptorer

Vicerala afferenter: 5-HT3 receptorer

Text Box: Vestibulära nuklei: H1, mACh receptorer

Smärta, motbjudande lukter och smaker, emotionella faktorer

Distention av tarmen

Text Box: Till/från kortex
Text Box: Histaminantagonister: (meklozin—Postafen)
Text Box: D2-receptorantagonister (haloperidol—Haldol)
Text Box: Antikolinergika: (hyoscyamin—Egazil)
Text Box: 5-HT3 antagonister (metoklopramid—Primperan, ondansetron—Zofran)

Labyrinten

Läkemedel och exogena substanser

Kemoterapi, Antibiotika, Antiarrytmika, digoxin, Opiater, P-piller, Alkohol

Endokrin/metabol sjukdom

Graviditet, Uremi, Ketoacidos, Sjukdom i tyroidea, paratyroidea, Binjurebarkssvikt, Leversvikt

Påverkan på innerörat

Åksjuka, Labyrintit, Malignitet

Intracerebral åkomma

Ger ökat intrakraniellt tryck och påverkan på hjärnstammen: Malignitet, blödning, abscess, hydrocefalus.

Text Box: GABA-stimulerare (Benzodiazepiner) + Steroider (prednisolon)
Text Box: Steroider (avsvällande—kortison)
Text Box: ↑motilitet, ↓sekretion (metoclopramin, hyocyamin)

Allmänt

- Illamående kan ha många orsaker: I bilden bredvid är ett axplock listat.
- Kräkningsstimulus: Stimulus kommer från smärtreceptorer, motbjudande lukter/syner/smaker, emotionella faktorer, innerörats labyrint (åksjuka etc), endogena och exogena ämnen i blodet, samt från viscerala receptorer i farynx och magsäck.
- Mottagande områden är kemoreceptor triggerzonen i golvet av 4:e ventrikeln, vestibulära nuklei och nucleus tractus solitarius (vagala afferenter).
- Centrum som utlöser kräkningens motorik är kräkcentrum i medulla.

Om behandling

- Sträva efter kausal behandling! Om detta inte är möjligt, eller under tiden sådan behandling pågår, använd antiemetika.
- Olika preparat och deras verkningsmekanismer är listade i bilden.
- Steroidbehandling: hög initial dos (snabb och optimal effekt), löslig form. Betapred 0,5mg 8x1 i 7 dagar. Minska sedan med 1 tablett/vecka ned till 4 tabletter. Ulcusprofylax med omeprazol 20mg x 1.

Omvårdnad

- Lukt: Undvik stark/dålig lukt, god ventilation. Långa, djupa andetag med öppen mun.
- Något att kräkas i till hands: Kan ge ökad trygghet och minskat illamående.
- Lugn och ro, dämpad belysning: Minskar risk för starka fysiska och psykiska stimuli.
- Friskt vatten, sugtablett, tuggummi
- Mat:
Inte favoritmaten (kan associera denna med illamående!), inte stekt mat (matos) utan kokt, ugnsstekt eller kall.

Stimulering av viscerala afferenter

Obstruktion: Pylorus, tunntarm, colon. Pseudoobstruktion: Gastropares, paralytisk ileus. Infektion: Viral, bakteriell. Inflammatorisk sjukdom: Cholecystit, Pankreatit, Appendicit, Hepatit. Funktionell dyspepsi, GERD. Smärtstimulering: Gallkolik

Referenser

Gastric secretion. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 386-393 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Kräkning och antiemetika