Födointag

Text Box: Mekanisk sträckning av magsäcken. Stimulerar vagusafferenter
Text Box: CCK: Från endokrina celler i GI-kanalen
Text Box: Hungercentrum
- Hungercentrat sitter i laterala hypotalamiska området (LHA) och orsakar glupande aptit om det stimuleras elektriskt. Neuron med NPY/AGRP signallerar starkt här.
- Förstörs detta center upphör födointaget varaktigt (afagi).
- Med hungercentrum associeras generellt sett de orexigena neurotransmittorerna. Injiceras dessa stimuleras ätande. NE, GABA, NPY, TRH, orexin-A, -B.
Text Box: Mättnadscentrum
- Mättnadscentrat sitter i ventromediala nukleus (VMN) och elektrisk stimulering av detta center gör personen mätt oavsett om mat finns i närheten eller inte.
- Förstörs detta center orsakas kontinuerligt födointag (hyperfagi).
- Med mättnadscentrum associeras generellt sett de anorexigena (orexis är grekiska för aptit) neurotransmittorerna. Injiceras dessa stimuleras mättnadskänslor.
- Exempel är CRH, GLP-1, CART, POMC->α-MSH
- Ärftliga mutationer i receptorn för α-MSH – MC4R – ligger bakom 4-5% av massiv fetma.

Näringsämnen: Aminosyror, fett och glukos absorberas av GI-kanalen.

Glukos

Fett

Mekanismer bakom viktförändring

TNF α

LMF

HSL

Fettmobilisering: Från fettväv.

PIF

Proteinnedbrytning: Från muskulatur

Tumör: LMF och PIF är så kallade tumörfaktorer (proteiner skapade av tumörer).

Tuberkulos, AIDS, autoimmun sjukdom

Kakexi

- Termen innebär ett tillstånd av muskelatrofi, viktminskning, trötthet, svaghet och stor förlust av aptit hos någon som inte aktivt försöker tappa vikt (alltså inte anorektiker).
- Detta tillstånd ses hos
ganska många cancerpatienter.
- Andra orsaker
kan vara metabolisk acidos , tuberkulos, AIDS, autoimmuna sjukdomar och drogberoende (kokain, amfetamin)
-
Det verkar inte som om de metabola kraven hos tumören i sig ligger bakom fenomenet , men det finns en viss korrelation mellan storlek och spridning av tumören och nivån av kakexi som patienten får.
-
BMR och kalorianvändande är högt hos patienterna , trots att de ofta har låg aptit och äter lite. Ett lågt energiintag brukar annars trycka ned BMR.
-
Fettförlust: TNF, producerat av tumörcellerna själva, eller av makrofager som svar på tumörväxt, tros ligga bakom en del av effekterna. TNF trycker ned aptiten och inhiberar LPL samt ökar cAMP-nivåer i adipocyter vilket ökar aktiviteten hos HSL. LMF (Lipid Mobilizing Factor) ökar också cAMP-nivåer och därmed HSL-aktivitet hos adipocyter.
-
Proteinförlust: Ett protein kallat proteolysis inducing factor (PIF) har setts i serum hos patienter med cancer. Detta protein accelererar proteinkatabolism i muskler genom aktivering av ubiquitin-proteasom-vägen.

Rounded Rectangle: Kroppsvikt

- Ätsvårigheter: Obstruktion i GI-kanalen (inkl dysfagi)
- Läkemedel
- Cytokiner:
Cancer, HIV, TBC, parasit, subakut bakteriell endokardit, reumatisk sjukdom
- Anorexi
- Depression, demens
- Socioekonomiska faktorer:
Isolering, fattigdom, alkoholism

Födointag

Kaloriförluster

Energiförbrukning

- Hypermetabolt stadium: Tyreotoxikos
- Rörelserubbningar
- Uttalad fysisk aktivitet

- Malabsorption: Pankreasinsufficiens, gallstas, celiaki, tarmtumör, strålningsskada, IBD, läkemedelseffekt
-
Kräkningar, diarré
- Glukosuri:
Diabetes, tubulointerstitiell nefrit

N Vagus

Referenser

Weight Loss. Reife, C. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 255-257 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!