Omställning av metabolismen vid svält

Glykogensyntes

Fettförbränning
Fettinlagring

Proteinnedbrytning
Proteinsyntes

Skelettmuskulatur

Glukosutsöndring

VLDL-syntes

Glykogenolys

Betaoxidation

Lever

Glukosupptag

TAG-syntes

Glykolys

Fettceller

TAG-nedbrytning och frisättning (HSL)

Effekter på fettceller

- Ökade fettsyror i blodet (ingen hämning av HSL). Dessa tas upp av levern och oxideras i mitokondrierna där (Beta-oxidation). Detta ger mer acetyl-CoA, vilket fungerar som substrat för ketokroppssyntes.
- Sänkt glukosupptag: Via minskat antal GLUT-4 på cellytorna.

Text Box: Effekter på lever
- Fettmetabolism: Ökad betaoxidation och minskad FFA-syntes, samt ökat upptag av fettsyror från perifer vävnad. Genererar massor av Acetyl-CoA. Detta ger energi åt levern.
- Ketokroppsproduktion: Överblivet Acetyl-CoA omvandlas till ketokroppar som skickas ut (levern saknar ett enzym som krävs för att själv kunna utnyttja dem) och ger energi åt hjärnan.
- Glukosmetabolism: Ökad glykogenolys och glukoneogenes genererar glukos som skickas ut för att användas av hjärnan.

NE, adrenalin

Fettsyror
Glycerol
Text Box: Effekter på muskler
- Minskat glukosupptag: Minskat antal GLUT-4.
- Ökad protein-nedbrytning: Ger amino-syror som fungerar som substrat för glukoneogenes i levern.

Acetyl-CoA

Aceto-acetyl-CoA

Acetyl-CoA

Acetyl-CoA

HMG-CoA

Hydroxybutyrat

Acetoacetat

Aminosyror
Glukos
Ketokroppar
Text Box: Svält: ↓Insulin, ↑Glukagon, ↑katekolaminer

4h

18h

1 dygn

2 dygn

10 dygn

20 dygn

Glukos

Glykogenolys

Ketokroppar

Fettsyror

Proteiner

Energiomställningar vid svält

- Hjärnan: Utnyttjar till en början främst glukos , men går sedan allteftersom över till ketokroppar när deras nivåer stiger i cirkulationen.
- Muskulatur: Använder fettsyror i konstant nivå. Använder ketokroppar när de börjar produceras, men återgår sedan till enbart fettsyror så att mer ketokroppar blir tillgängliga för hjärnans metabolism.
- Fettväv: Utnyttjar sina egna upplagrade fettsyror som energikälla hela tiden.

Karakteristisk andedräkt

Aceton

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!