Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Kroniska förändringar i luftrören vid astma

- Mukuspluggar som sätter igen bronkioler
-
Luftvägsremodellering: Hypertrofi av glatt muskulatur, inlagring av subepitelialt kollagen (förtjockning av basalmembranet). Ödem och inflammatoriskt infiltrat i bronkernas väggar, med många eosinofiler och mastceller. Förstoring av submukösa körtlar.
- Troligen kan denna ombildning av luftvägarna
pågå i flera år innan symptomen först upptäcks.
- Etiologin bakom är oklar,
men en genetisk predisponering med ökad proliferationshastighet hos glatt muskulatur har föreslagits.
- Mastceller tros också ligga bakom remodelleringen genom att sekrera tillväxtfaktorer som stimulerar proliferation av glatt muskulatur.

 

Orsak till symptomen vid astma

- Främsta symptomen: Svår andnöd, pipande andning
- Huvudsvårigheten ligger i exspiration: Patienten kämpar för att dra in luft som sedan fastnar i de nedre luftvägarna bakom mukuspluggarna i bronkerna.
- Detta leder till vidgning av de terminala luftvägarna. sjunker lungornas compliance och det krävs ett större tryck för att utföra exspiration.
- Det större Pip (intrapleurala trycket) pressar samman luftvägarna vid exspirationen och förvärrar därmed obstruktionen.
- Vid inspiration har man ett negativt Pip , varför luftvägarna vidgas och flödet underlättas.

Etiologi

- Ofullständigt känd
-
Ofta finns atopi i familjen
- Börjar i
barndomen

Normal bronkialslemhinna

Cylinderepitel

Lamina propria

Glatt muskellager

Submukosa

Brosk

Astma

Cylinderepitel: Hyperplasi av bägarceller

Lamina propria: Ödem och infiltrat av immunceller: Granulocyter, lymfocyter, mastceller

Glatt muskulatur: Hypertrofierad

Submukosa: Ökat antal körtlar.

Massa mer mukusproduktion!

Utlösande agens
Mastcell
Spasmogener

- Leukotriener
- Histamin
- PGD2

Kemotaxiner, kemokiner
Bronkospasm
Infiltrat

- Cytokinfrisättande Th2-celler, monocyter
- Aktivering av eosinofiler

Mediatorer

- Leukotriener
- Neuropeptider
- Adenosin, NO

Eosinofila mediatorer

- Major Basic Protein
- Eosinophilic cathionic protein

Epitelskada
Luftvägs-inflammation
Bronkospasm, hosta, väsande

Tidig fas

Sen fas

Hämmas av glukokortikoider
Hämmas av beta2- agonister, leukotrien– antagonister, teofyllin

Behandlingsprinciper vid astma

Mediatorer vid astma
Mediator
Effekt
Behandling

Leukotrien C4, D4 och E4

Förlängd bronkokonstriktion, ökad vaskulär permeabilitet, ökad slemsekretion.

- Antileukotriener (monteleukast)

Acetylkolin

Drar samman glatt muskulatur när den frisätts från motorneuron pga direkt stimulering av muskarina receptorer.

- Antikolinergika: Ipratropiumbromid (Atrovent)
- Beta2-stimulerare: Relaxerande effekt på glatt muskulatur

Histamin

Orsakar bronkospasm och ökad vaskulär permeabilitet, men anses inte vara av stor vikt då antihistaminbehandling inte är framgångsrik.

Antihistaminer har dålig effekt vid astma.

Prostaglandin D2

Skapar bronkokonstriktion och vasodilatering.

- Kortikosteroider: Minskar syntes av prostaglandiner

Platelet activating factor (PAF)

Aggregering av trombocyter och frisättning av histamin från deras granulae.

 

IL-4, 5, 13, TNF- α

IL4 stimulerar till IgE-produktion, IL5 rekryterar eosinofiler, IL13 stimulerar till mukusproduktion, TNF- α rekryterar neutrofiler.

 

Referenser

Pulmonary disease and its treatment. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 357-367 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)
The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!