Sida 3 . Copyright Erik Boberg

- Allergisk snuva, nässelfeber, och eksem föregår ofta attackerna
- Triggas av antigen i omgivningen (pollen, damm, livsmedel mm)

Icke allergisk astma

- Patienterna har oftast ingen astma i familjen
- IgE i serum är normalt
- Inga associerade allergier kan påvisas

Mekanismen är oklar

- Virusinfektioner i luftvägarna: Tros sänka den tröske vid vilken mukosala, subepiteliala vagusreceptorer reagerar på irriterande stimuli.
- Inandade luftpartiklar: Tex svaveldioxid, ozon, kvävedioxid. Detta ger spasm i bronkerna och därmed värre och mer långvariga symptom än virusinfektionerna.
- Behandling sker på liknande sätt som vid atopisk astma då de humorala och cellulära mediatorerna av skadan är desamma.

Läkemedelsinducerad astma

- Orsakas av flera olika farmakologiska ämnen
- Aspirin är det mest slående exemplet:
(Andra NSAID:s kan ha samma effekt.)
- Återkommande snuva, nässelfeber, näspolyper och bronkospasm ses hos de överkänsliga individerna.
- Mekanismen är okänd. Tros bero på inhibering av COX-vägen för metabolism av arachnidonsyra, utan påverkan på lipoxygenas-metabolismen. Detta tros förskjuta balansen mot bronkokonstringerande leukotriener.

 

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!