Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Akut astmaanfall

* I vila hörbart endast med stetoskop och kompression av thorax. Vid forcerad andning efter ansträngning hörbart även på avstånd

Akut anfall

- Vanligaste orsaken till försämring: Viros

Anamnes

- Duration hos aktuella besvär: Längre duration ger sämre effekt av luftrörsvidgande behandling pga mer svullnad och inflammation i luftvägarna.
- Tidigare medicinering: Underhållsbehandling? Avbrott? Doser av läkemedel?
- Tidigare svåra attacker? Nyligen vårdad på sjukhus pga astmaanfall? =Riskpatient.

1. Bedöm grad av påverkan

- Använd tabeller ovan: Allmäntillstånd, indragningar, grad av väsande utandning, ronki

2. Ge syrgas (mål SaO2 > 90%)
3. Beta2-agonist i nebulisator
4. Upprepa B2 om ej effekt efter 30-60 min

- Ge också glukokortikoider: Måttliga—svåra besvär
- Barn < 2 år: Adrenalin kan prövas i inhalationsform, om ej bra effekt av B2-agonister.

5. Inläggning om fortfarande ej tillfredsställande effekt, eller svårt anfall.

- Veninfart
- Teofyllamin iv eventuellt.
- Magnesiuminfusion till barn > 2 år
- Fortsätt kontinuerlig inhalationsbehandling

Antibiotika

- Sällan indicerat då astmaanfallen oftast utlöses av virus. Undantag om klar stegring av CRP.

Lungröntgen

- Om misstänkt komplikation: Atelektas, pneumothorax
- Vid atypiskt förlopp
- Vanligt med små lungrtg-förändringar hos obstruktiva:
Perihilär stråkighet, glesa infiltrat. Risk för onödig antibiotkaanvändning, trots ej andra tecken till bakteriell infektion.

Blodgas

- Om svårt anfall. Förhöjt pCO2 tyder på utmattning.
- Upprepade analyser ofta indicerade. Följ förloppet.

Akut astmaanfall < 2 års ålder

 
Aktivitet, AT
AF
Indrag- ning
Blekhet, cyanos
Pip-, väsljud
SaO2 (POX)
Andningstyp, åtgärd

0

Normalt

20-30

0

0

0

>96%

Normalt

1

Normalt

25-30

0

0

+*

Förlängd utandning vid ansträngning

2

Gör vilopauser

30-40

+

0

+*

Förlängd utandning

3

Opåverkad i vila, orkar leka lite

40-50

+(+)

0

++

91-96%

Pressar, lätt uppblåst

4

Påverkad i vila

>50

++

0

+++

86-90%

Pressar! Uppblåst, indragningar interkostalt.
- Tag ev blodgas

5

Påverkad! Orolig, trött, orkar bara andas

>50

+++

+

+++

<85%

Kraftig ansträngd andning, växlande andningsljud
- Tag blodgas

6

Starkt påverkad, kallsvettig, orolig, somnolent, orkar knappt andas

Var- ierar

 

++

 

Svagt andningsljud, kraftigt uppblåst.
- Respiratorberedskap!

Akut astmaanfall > 2 års ålder

 
Aktivitet, AT
Position
Andnings- besvär
Ronki
SaO2 (POX)
Åtgärd

1

Normal, tal ua

Kan ligga

(+) - +

(+)*

>96%

PEF

2

Något nedsatt tal, vesäntligen ua

Vill sitta

++

++

PEF

3

Orkar röra sig, talet påverkat

Sitter

+++

+++

91-96%

PEF + ev blodgas

4

Orkar bara andas, säga enstaka ord

Sitter framåt- lutad

+++

+++

<90%

Blodgas

5

Ångestfylld, svårkontaktbar, medvetandet grumlat

Snabb, ytlig andning

+

Blodgas
Respiratorberedskap

Referenser

Astma. Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M. Akut pediatrik: 188-198 Utgåva 7 - Liber: 2010 (Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!