Sida 8 . Copyright Erik Boberg

Behandlingsmål för god astmakontroll hos barn

- Inga / minimala symptom dagtid
- Behov av Beta2-agonist < 2ggr / vecka
- Inga symptom nattetid
- Ingen begränsning av fysisk aktivitet
- Normal lungfunktion
- Inga exacerbationer
- Inga besvärande biverkningar

Icke farmakologisk behandling

- Allergiska barn skall undvika allergenexponering: Även lågdosexponering ger en ökad inflammation i luftvägarna och svårare att kontrollera astman.
- Välventilerad bostad utan problem med fukt och

mögel.
- Undvik aktiv och passiv rökning

Kontroller av barn-astmatiker

- 1-2ggr / år
- Tätare vid
ny diagnos, små barn, svår astma

Bedömning av astmakontroll

- Vanligaste orsaker till icke uppnådd kontroll är: Tar ej medicinen, tar medicinen på fel sätt, underbehandling, oönskad allergenexponering, passiv rökning i hemmet.
- Informera och gör patient och föräldrar delaktiga i behandlingen!

Bedömning av lungfunktion

- PEF-mätning
- Flöde-volymkurva
(spirometri)

Värdering av biverkningar

- Candidabesvär i munnen av inhalationssteroid
- Påverkad längdtillväxt av inhalationssteroid
- Systemiska glukokortikoidbiverkningar om höga doser steroider. Neurologiska / psykiska, striae
-  LT-antagonist: Magbesvär, Neurologiska / psykiska biverkningar

Kväveoxid i utandningsluft

- Halten av NO i utandningsluft mäts: Korrelerar ganska väl med antalet eosinofiler i luftvägarna, och därmed inflammationsgrad vid ffa allergisk astma .
- Bidrar till att kontroll kan uppnås med lägre

Underhållsbehandling av astma

underhållsdoser.

Nedtrappning och utsättning

- Underhållsdosen oftast högre initialt och kan vanligen trappas ned 1-3 mån efter behandlingsstart då sjukdomen är under kontroll.
- Besvärsfrihet i 6-12 månader hos barn indicerar försök med utsättning av underhållsbehandling.
- Vid infektionsutlösta anfall hos små barn: Prova utsättning under sommarmånaderna pga lägre förkylningsfrekvens.

Barn < 6 år

Svårighetsgrad
Lindrig
Måttlig
Medelsvår
Svår

I denna grupp finns både infektionsastma och allergisk astma .

1. Periodiska besvär, enbart vid förkylning
2. Besvär mellan förkylningarna / infektionsastma > 1 gång per månad / svåra anfall
3. Bristande anfallskontroll
4. Fortsatt bristande anfallskontroll
Beta 2 agonister

Enbart vid symptom

Kortverkande: Vid behov

Kortverkande: Vid behov
Långverkande: >4 års ålder som underhåll

Kortverkande: Vid behov
Långverkande: >4 års ålder som underhåll

Inhalationssteroider—Budesonid! (+ ev leukotrienantagnoist)

Vid svårare anfall: 4/dag de första 4 dagarna, 2/dag i ytterligare 7 dagar.

Regelbundet: <400mikrogram / dag

Regelbundet: <400mikrogram / dag + LT-antagonist 4mg / dag eller långverkande beta2-agonist (ovan)

Högre inhalationsdos: >400 mikrogram / dag + LT-agonist som (2)

Barn > 6 år och vuxna (i princip samma, dock något högre doser inhalationssteroider för vuxna)

Allergisk astma dominerar i denna grupp

1. Lindriga, sporadiska besvär
2. Återkommande vid ansträngning / Behov av beta 2 > 2ggr / vecka
3. Bristande anfallskontroll
4. Fortsatt bristande anfallskontroll
Beta 2 agonister

Enbart vid symptom

Kortverkande: Vid behov

Kortverkande: Vid behov
Långverkande: Underhållsdos. Ev kombinations- preparat med inhalationssteroider (symbicort etc)

Kortverkande: Vid behov
Långverkande: Underhållsdos. Ev kombination med inhalationssteroider (symbicort etc)

Inhalationssteroider—Budesonid! (+ ev leukotrienantagnoist)

 

Regelbundet: <400mikrogram / dag

Regelbundet: <400mikrogram / dag + LT-antagonist 4mg / dag och/eller långverkande beta2-agonist (ovan)

Högre inhalationsdos: >400 mikrogram / dag
Ev peroralt: Om svår astma
Annan behandling: Teofyllamin, anti-IgE (omalizumab). Sköt på specialistmottagning.

Referenser

Astma. Björkstén, B; Wennergren, G. Barnmedicin: 224-228 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)
Astma och KOL. Janson, C; Ställberg, B; Hesselmar, B. Läkemedelsboken: 687-712 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!