mer och mer oroande förändringar i epitelet. Se tidigare under sekvens som föregår uppkomst av skivepitelcancer.
-
Skivepitelcancer och småcellscancer visar de starkaste sambanden med tobaksrökning.

Experimentella evidens:

- Saknar en viktig länk: Det har fortfarande inte varit möjligt att i laboratoriet producera lungcancer på ett djur genom att utsätta det för cigarettrök.
-
Det har dock visats att kondenserad cigarettrök innehåller en häxbrygd av karcinogena delikatesser såsom polycykliska kolväten mfl potenta mutagener.

Andra miljöfaktorer som medför ökad lungcancerrisk

- Gruvarbetare som bryter radioaktiv malm
-
Arbetare som utsätts för asbest: 5 ggr så hög risk
- Arbetare som utsätts för damm innehållandes
arsenik, nickel, krom, uran, vinylklorid, senapsgas
- Asbest tillsammans med cigarettrökning
ger en 55ggr så hög risk att utveckla lungcancer som om man inte utsätts för asbest och inte är rökare.

Genetiska predisponerande faktorer

- Alla som röker får inte lungcancer.
- Många kemikalier måste metaboliseras av P450-systemet
för att bli karcinogena.
-
Det kan tänkas att människor som har mutationer i sina P450-enzymer som leder till en ökad metabol aktivitet har större risk att utveckla cancer då de i högre grad bryter ned prokarcinogena ämnen till karcinogena.
- Individer vars perifera blodlymfocyter får brott i sina kromosomer då de utsätts för tobaksrelaterade karcinogena ämnen har 10 ggr högre risk att utveckla lungcancer än kontroller.

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!