1s

Text Box: FEV1 (Forcerad Exspiratorisk Volym under 1s)
- Minskar vid tillstånd som hämmar utflöde, sk obstruktivitet

TV (TidalVolym)
- Den volym som byts ut vid varje normalt andetag

VC (Vitalkapacitet)
- Den maximala volym man kan ventilera i sina lungor

RV (residualvolym)
- Kvarstående volym i lungorna efter maximal utandning

TLC (Total Lungkapacitet)
- VC + RV

Text Box: FRC (Funktionell Residualkapacitet)
- Kallas även andningsmedelläge
- Den luft som finns kvar i lungorna efter en normal utandning.

Tid

Volym

Text Box: För att tillgodogöra sig dessa volymer används accessoriska andningsmuskler

Pa: Alveolära trycket

Pip: Intrapleurala trycket

Text Box:
Påverkan på TLC

- Vid TLC är den expanderande kraften från inspiratoriska muskulaturen lika stor som den kontraherande kraften från lungornas elastiska återfjädring.
- Om
andningsmuskulaturen försvagas eller lungornas återfjädringskraft ökar så kommer alltså TLC att minska.
-
Neurologiska sjukdomar kan tex sänka andningsmuskulaturens kraft.
-
Restriktiva parenkymsjukdomar i lungorna gör dem mer stela och ökar återfjädringskraften.

Påverkan på RV

- RV påverkas av lungornas förmåga att tömma sig på luft, samt av exspiratoriska musklernas styrka och förmågan att motstå smärtstimuli från bröstkorgen.
- Lungor med tex emfysem har sämre förmåga att hålla sina luftvägar öppna när Ptp sjunker. Deras luftvägar kommer att falla samman för tidigt och luft hålls kvar i alveoler. RV ökar.
- Patienter med försvagade exspiratorisk muskulatur kommer ej att orka pressa ut lika mycket luft ur sina lungor och får därför ett ökat RV.
- Smärtpåverkade patienter med pleurit eller revbensfrakturer har svårt att pressa samman sina lungor och tömma dem pga smärtstimuli.

Påverkan på FRC

- FRC ökar vid tex obstruktivitet pga emfysem då patienten andas med större lungvolymer för att hålla sina andningsvägar utspända.

Alveoler

Bronkiol

Uppehållande elastisk kraft

- Alveolerna har en elastisk återfjädring i och med elastinfibrer i den bindväv som håller dem samman.
- Denna återfjädring drar i små luftvägar och håller dem öppna när Ptp blir negativt och därför strävar till att pressa samman luftvägarna.
- I en lunga med emfysem förstörs de elastiska septa som finns mellan alveolerna så att denna vidgande kraft försvinner och luftvägarna tenderar att falla samman för tidigt under exspiration.
- Detta leder till en obstruktivitet och till retention av luft i lungorna, uttryckt som en förhöjd RV

Andningsmuskulatur

- Normal inspiration: Diafragma och externa intercostalmuskler.
- Forscerad inspiration: Scalenusmuskler, sternocleidomastoideus, hals- och ryggmuskulatur, muskler i övre andningsvägarna
- Normal exspiration: Passiv
- Forscerad exspiration: Interna intercostalmuskler, bukmuskulatur (ökar buktryck, pressar upp diafragma), , Hals- och ryggmuskulatur

Andningsfysiologi

betyder det att Pa är mindre negativt än Pip , dvs lungan expanderar (för att jämna ut trycken). Detta sker under inspiration genom att andningsmuskulaturen spänner ut bröstkorgen och där med pleuran.
-
Vid expiration relaxerar de muskler som håller bröstkorgen utspänd (och därmed Pip negativt). Lungan drar ihop sig pga sin elasticitet och Pa blir positivt .

Ptp: Transpulmonella trycket
- Ptp = Pa – Pip
- När
Ptp är positivt

Förändringar av lungparametrar vid sjukdom

Tillstånd

TLC

RV

VC

FEV1/VC

Obstruktivitet

Normal eller ↑

↓ eller normal

Restriktivitet i lungparenkymet

Normal eller ↑

Referenser

Lung volumes and their measurement. Despopolous, A; Silbernagl, S. Color atlas of Physiology: 112-113 Utgåva 5 - Thieme: 2003 (Despopolous, A; Silbernagl, S)
Lungornas mekanik och ventilation. Jonson, B; Wollmer, P. Klinisk fysiologi: 31-50 Utgåva 2 - Liber: 2005 (Jonson, B; Wollmer, P)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!