Text Box: T-cell: CD4+. Aktiveras av IL-12 från makrofager och via antigenpresentation. Frisätter INF-γ som aktiverar makrofager och driver deras differentiering mot epiteloida och giant cells.

INF- γ

Text Box: Makrofag
Text Box: TNF, IL1: Från makrofager och även till viss del (TNF) från T-celler. Aktiverar och rekryterar andra immunceller, tex neutrofiler.
Text Box: TGF-β, PDGF från makrofager
Text Box: Fibroblast: Lockas ofta till platsen så småningom och skapar ett lager av fibrös bindväv som omger reaktionen.

Granulom

Patogenes

- Ihållande T-cellsvar mot vissa mikrober (mycobakterium tuberculosis, T. palladium, eller svampar) alternativt skapat av en autoimmun reaktion. T-cellcytokinerna är här ansvariga för kronisk makrofagaktivering.
-
Den ihållande rekationen drivs av en ond cirkel där makrofager och T-celler aktiverar varandra genom frisättning av inflammatoriska mediatorer (INF- γ ) från T-celler lockar och aktiverar makrofager, vilka i sin tur släpper ut inflammatoriska mediatorer (IL-12, antigenpresentation) som lockar till sig och aktiverar nya T-celler och andra immunceller.
-
Aktiverade makrofager aggregerar sig likt epitel runt det framkallande agens som gett inflammationen. De kan ofta aggregera sig till multinukleära celler under influens av INF- γ.
-
Makrofagerna skapar en barriär mellan kroppen och agenset eller mikroben och skyddar oss mot den/det, men granulomet i sig kan ofta vara huvudorsaken till nedsatta funktionen hos det drabbade organet . Orsaken till granulombildningen (tex en bakterie) kan i granulomet vara skyddad mot immunförsvaret.
-
I centrum finns en kronisk inflammation där det på grund av hypoxi och skador från fria radikaler kan uppstå en kaseös (ostig) nekros.
-
Relativt overksamma objekt , tex suturer eller stickor kan också ge upphov till granulom.

Sarkoidos

- Vid sarkoidos uppkommer granulom i de drabbade organen. Granulomen är icke-kaseösa, dvs saknar kaseös nekros i centrum. De har istället en kompakt kärna av epiteloida celler, omgivna av CD4+ T-celler och fibroblaster.
-
Patogenesen troligen immunmedierad: Flera bevis talar för att genetiskt predisponerade individer med ”felställt” immunförsvar som utsätts för vissa antigen i omgivningen drabbas.
- Möjligen kan en
atypisk mykobakterieinfektion ligga till grund för sjukdomen.
- Sjukdomsförloppet drivs på av CD4+ T-hjälparceller.

Ett Granulom

Nekros i centrum omgiven av epiteloida celler (aktiverade makrofager). Utanför ett infiltrat av T-celler . Fibroblaster (TGF- β, PDGF från makrofager) lockas ofta till platsen så småningom och skapar ett lager av fibrös bindväv som omger reaktionen.

Text Box: IL-12, antigenpresentation

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!