Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Anatomi och fysiologi

Th1

Th12

Text Box: Hypothalamus och högre centra
Text Box: Relästationer i hjärnstammen
Hjärta

- β 1-receptorer: HR, kontraktilitet, excitabilitet, fortledningshastighet.

Lungor

- β 2-receptorer i bronker: Dilatation av bronker.

N splanchnicus major

- Pancreas: Insulinsekretion ( β 2), exokrin sekretion
- Mjältens kapsel: Kontraktion
- Lever ( β 2, α 1): Glukoneogenes.
- Magsäck: Relaxation av glatt muskulatur, kontraktion av sfinktrar ( α 1)

N splanchnicus minor (tunntarm)

- α 1-receptorer: Kontraktion av sfinktrar
- Relaxation av glatt muskulatur

Njure, binjure

- Njure: β 2-receptorer på juxtaglomerulära celler ger reninsekretion .
- Binjure: Kolinerg signallering (preganglionär) ger sekretion av NE, adrenalin

Tjocktarm, blåsa, genitalier

- Tjocktarm: α 1-receptorer ger kontraktion av sfinktrar. Relaxation av glatt muskulatur.
- Urinblåsa: Relaxation av detrusor ( β 2). Kontraktion av sfinkter.
- Genitalier ( α 1): Ejackulation hos man.
- Uterus: Relaxation ( β 2). Kontraktion ( α 1) om gravid.

Salivkörtlar

- Submandibularis: Stimulerar mucussekretion.

Ganglion coeliacum

Ganglion mesentericum sup och inf

L2

Sympaticus

Text Box: NIII
Text Box: NVII
Text Box: NIX
Text Box: NX

Parasympaticus

Öga

- M sphincter pupillae: Pupillkonstriktion
- Kontraktion av ciliarismuskeln: Ackommodering till syn på nära håll
-
Stimulering av glandula lacrimale: Tårsekretion

Salivkörtlar

- Submandibularis och parotis: Stimulerar frisättning av kinin Vasodilatation Vattnig saliv.

Hjärta

- Förlångsammad impulsfortledning (bromsar AV-nod), HR

Lungor

- Bronker: Slemsekretion, Bronkokonstriktion

Magsäck, pancreas, lever

- Magsäck: Muskeltonus, Sfinktertonus, Sekretion.
- Pancreas: Exokrin sekretion
- Lever: Glykogensyntes

Tunn– och tjocktarm

- Effekter: Muskeltonus, Sfinktertonus, Sekretion.
- Styrning:
Sakrala rötter för distala colon och rektum. N vagus för resten + tunntarm.

Text Box: G. ciliare
Text Box: G. Submandibulare
Text Box: G. sphenopalatinum
Text Box: G. oticum
Urinblåsa, genitalier

- Urinblåsa: Kontraktion av detrusor + relaxation av sfinkter
- Genitalier: Erektion (man och kvinna) genom vasodilatation.

Generella effekter (från postganglionära fibrer på alla nivåer)

- Kärl: Konstriktion av glatt muskulatur ( α 1).
- Svettkörtlar: Aktivering via kolinerg stimulering.
- Hårfolliklar: Kontraktion av glatt muskulatur reser hårstrån.
- Adipocyter: Fettnedbrytning via HSL

Öga

- M dilatator pupillae ( α 1): Pupilldilatation
- Relaxation av ciliarismuskeln ( β 2): Avståndsackommodation

Parasympatiska receptorer

- Ganglier: M1
- Målorgan: M2, M3
- M = Muskarina

Sympatiska receptorer

- Preganglionära kolinerga (M1)
- Postganglionära adrenerga.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Autonoma nervsystemet