Sida 8 . Copyright Erik Boberg

Transitorisk global amnesi (TGA)

- Kortvarig (några timmar) attack med retrograd amnesi för timmar, dagar eller veckor tillbaka och samtidig oförmåga att bilda nya minnen.
- Orsakas
sannolikt av nedsatt perfusion till mediala temporalloberna, dock inte pga stroke/TIA, utan mer troligt pga kärlspasm som vid migrän.
- Utlösande faktorer: Skalltrauma, med eller utan commotio, kan vara utlösande faktor. Kan också uppstå spontant. Äldre kan få attacker efter fysisk ansträngning, psykisk stress, smärta, nedkylning, sexuell aktivitet, cervikal manipulation.
- Patienten kan te sig förvirrad (ställer samma frågor om och om igen), men är helt adekvat i andra avseenden och minns allt som har hänt tidigare i livet. Attacken går över spontant.
- Efter attacken har patienten inget minne av episoden, samt ibland några timmar dessför innan. Detta är en logisk följd av en oförmåga att prägla nya minnen under attacken.
- Differentialdiagnoser: Långvarigt Ep-anfall av partiell, komplex typ. Akut konfusion. TIA (vertebralis-cirkulationen). Migrän. Cerebral blödning/lesion. Återkommande episoder med TGA < 1h duration kan vara temporalisepilepsi.
- Allvarlighet och utredning: En enstaka attack anses benign och behöver inte utredas mer än med neurologiskt status, EKG. Pågående attack måste utredas då en cerebral vaskulär lesion är differentialdiagnos. Pat < 40 år kan utredas mer extensivt med EEG, CT skalle. Avslut om dessa är negativa. Upprepade episoder bör remitteras till neurolog.

Referenser

Transitorisk Global Amnesi. Övergående minnesförlust. Medin, L-O; Sahlquist, M. Praktisk medicin http://www.praktiskmed- icin.se/sjukdomar/tran- sitorisk-global-amnesi -overgaende-minnes/ (Läst: 2013-03-24) (Medin, L-O; Sahlquist, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!