Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Generaliserade anfall

Toniskt-kloniskt anfall (grand mal)

- Plötsligt uppträdande generell epileptisk aktivitet i båda hemisfärerna. Primärt generaliserat eller generalisering av fokalt anfall (se tidigare).
-
Framhornscellerna och motoriska kranialnervs-kärnorna nås av okontrollerade excitatoriska impulser. Först kontinuerligt, sedan rytmiskt under klonisk fas.

1. Omedelbar medvetandeförlust

- Några generella kloniska ryckningar så att extremiteter flekteras och pat ramlar.

2. Tonisk fas

- 10-30s. Generell kramp. Extremiteter först flekterade sedan extenderade. Ögon öppna och uppåtroterade. Bröstkorg och buk pressas samman.
- Ökat intratorakalt tryck ger sänkt venöst återflöde och röd ansiktsfärg .
- Denna övergår i blå cyanotisk färg pga exspiratorisk apné till följd av kramp i buk och bröst, samt pga ökad syrekonsumtion från krampande muskler. Cyanosen kvarstår genom hela kloniska fasen.
- Autonom tonisk fas: Konstant vidgade pupiller pga sympaticusövervikt. Samtidigt ymnig svettning, piloerektion (håren ställer sig upp?), samt kraftigt stegrad puls och BT.

3. Klonisk fas

- 30-60s. Startar med tremor i slutet av tonisk fas, vilken sjunker i frekvens och ökar i amplitud.
- Korta symmetriska ryckningar i hela kroppen, vilka glesas ut och till slut avstannar med en sista ryckning.
- Tuggning pga klonus i tuggmuskler: Risk för bett i tunga och kind.
- Autonom klonus: Pupillerna varierar i storlek (mydriasis—normala) i takt med muskelryckningar.

4. Postiktal fas

- Total slapphet under några sekunder. Sedan tonusökning i ansiktsmuskler (några s—flera min) pga bortfall av hämning av hjärnstammen från kortex (babinskis tecken kan vara positivt).
- Autonom slapphet: Nedsatt sfinktertonus kan ge urinavgång. Fecesavgång mer ovanligt.
- Återkommande andning: Efter sista kloniska ryckningen. Snabb och stor. Cyanosen hävs snabbt.

5. Uppvaknande

- Gradvis ökning av vakenhet. Postiktal konfusion. Pat faller sedan ofta i sömn och klagar vid uppvaknandet över huvudvärk och muskelsmärtor.

Absenser (petit mal)

- Primärt generaliserat anfall: Ger en kortvarig medvetandesänkning (5-15s) i stort sett utan motoriska symptom (ryckningar i ögonlock, smackande, tuggande och sväljning förekommer)
- Ger amnesi
- Oftast barn:
Upphör med pågående aktivitet, blir okontaktbart, stirrar.
- Hög anfallsfrekvens: 100-200/dag om obehandlat.
- EEG-bild: Specifik med 3Hz spike and wave aktivitet. Normalt EEG under en frånvaroepisod utesluter absensanfall.

Myoklona anfall

- Serie korta symmetriska ryckningar: Vanligen endast armarna. Föremål flyger ur händerna. Ej medvetandepåverkan.

Fokala anfall

- Symptomen som genereras beror av var i hjärnan anfallet utlösts.
- Till höger
visas olika lokalisationer i motorkortex. Dessa ger upphov till sk Jacksonanfall med muskelryckningar i den muskelgrupp som är representerad i den del av motorkortex där anfallet startar. När anfallet sedan sprider sig sprids även muskelryckningarna enligt mönster som kan härledas till hur olika delar av kroppen representeras i kortex.

Epileptiska anfall och syndrom

Detta anfall startar i handen och sprider sig sedan till arm, bål och ben eller till ansiktet.

Detta anfall startar i ansiktet, tex i mungipan.

Detta anfall startar i foten och sprider sig till ben, bål och sedan arm

Om spridningen sker utanför motorkortex kan medvetande-sänkning (komplext fokalt anfall) eller grand mal (sekundär generalisering) inträffa.

Fokala anfall—anatomisk korrelation

Anfall i hippocampus-amygdala ger upphov till ”epigastric rising”.

Anfall i sensoriska kortex sprider sig likt de i motoriska, eller över till motor-kortex

Anfall i primära synkortex ger enkla synupplevelser med ljus, mörker, färg, form, rörelse.

Anfall som startar i Brocas eller Wernices area ger upphov till afasi.

Referenser

Epilepsi. Tomson, T; Forsgren, L; Blom, S; Westerberg, C-E. Neurologi: 297-336 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!