Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Parasagittalt meningeom

Hjärntumörtyper och lokalisation

Meningeom

Konvexitetsmeningeom

- Oftast lätta att operera. Undantag de som växer i skallbasen och därmed kan vara svåråtkomliga.
- Benigna
tumörer
- Drabbar
vuxna
- Sitter i duran var som helst run hjärnan
- Kan även
sitta i ventriklarna.
- Bildas ur meningoteliala
celler i arachnoidea eller arachnoidea-stroma i plexus choroideus.
- Vaga, ickelokaliserade symptom eller fokala symptom till följd av kompression.

Falxmeningeom
Meningeom i bakre skallgropen
Gliom i corpus callosum

- I princip inoperabelt

Lobärt gliom (i temporallob).

Tex fibrillärt Astrocytom:

- 80% av primära hjärntumörer som drabbar vuxna (vanligast 40-60)
- Vanligast i
cerebrums hemisfärer
- Astrocytom är snälla. Blir dock efter ett tag elakformade och börjar växa snabbt samt blir anaplastiska.
- Glioblastoma multiforme är mycket elaka – 8-10 mån överlevnad trots kemoterapi, strålning och kirurgi.

Eller Oligodendrogliom:

- 5-15% av gliomen .
- Cerebrala hemisfärerna
- Ger år av krampanfall och andra neurologiska symptom innan upptäckt.
- Bättre prognos än astrocytom.

Acusticusneurinom
Fjärilsgliom

- Växer centralt i båda hemisfärer
- Engagerar corpus callosum
- Ej botbart.

Pilocystiskt gliom

- Relativt benigna , cystiska
- Drabbar
barn och unga vuxna.
- Sitter ofta i cerebellum
, 3:e ventrikelns väggar och synnerven.

Skillnader jämfört andra tumörer

- Liten histologisk skillnad mellan maligna och benigna tumörer.
- Även lågmaligna tumörer kan sprida sig till många ställen i hjärnan och orsaka allvarliga konsekvenser
- Tumörer på känsliga ställen (tex i medulla) kan orsaka dödsfall trots att de är benigna pga kompression av hjärnsubstansen. (I medulla orsakar kompressionen hjärt- och andningsstillestånd).

- De sprider sig sällan utanför CNS , men ofta via likvor till ryggmärgen och andra ställen i CNS.

Allmänt

- Hos barn växer hjärntumörer oftast i bakre skallgropen , medan man hos vuxna hittar dem i hjärnans hemisfärer.
- Hjärntumörer växer
oftast ur den cellinje som till slut bildar gliaceller .
- Då neuron i stort sett har förlorat sin förmåga till mitos ingår de mycket sällan i hjärntumörer.

Gliom

- Från gliaceller—hjärnans stödjevävnad.

Astrocytom
- Pilocytärt (I): 10-15 (-20) års medelöverlevnad.
- Diffust: Fibrillärt, protoplastiskt, gemistocytärt, blandformer (II)
- Pleomorft xantastrocytom(II-III)
- Anaplastiskt astrocytom (III)
- Gliblastom (IV): Medelöverlevnad 1-(2) år.

Oligodendrogliom
- Oligodendrogliom (II)
- Anaplastiskt oligodendrogliom (III)

Ependymala tumörer
- Ependymom (II)
- Anaplastiskt ependymom (III)

Blandtumörer
- Oligoastrocytom (II)
- Anaplastiskt oligoastrocytom (III)

Övriga neuroepiteliala tumörer

Neuronala tumörer (I-III)

Pineala tumörer (I-IV)

Embryonala tumörer
- Retinoblastom (IV)
- Primitiva neuroendokrina tumörer (IV)
- Medulloblastom

Tumörer från kranialnerver och spinala nerver

Schwannom (I)

Neurofibrom (I)

Meningeala tumörer

Meningeom: Meningotelialt, fibröst, blandformer, angiomatöst (I)
- Atypiskt (II)
- Anaplastiskt (malignt) meningeom (III)

Referenser

Hjärntumörer och andra tumörer i nervsystemet. Smits, A; Hesslager, G. Neurologi: 230-245 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!