Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Etiologi

Text Box: Skidan till n opticus: Vid hydrocefalus och ↑ICP ses papillödem
Text Box: Kompression av foramen monroi: Process i 3:e ventrikeln, hypothalamus eller sella-regionen. Kolloidcysta.
Text Box: Kompression av aqueductus sylvii: Process i corpus pineale, akveduktstenos
Text Box: Kompression av foramen Luschkae/Magendi Process i bakre skallgropen

Indelning av hydrocefalus

Icke kommunicerande

- Obstruktion någon stans i likvorsystemet: Cysta i foramen Monroi, akveduktstenos, blödning, tumör, missbildning, myelomeningocele, ärrbildning efter infektion.
- Aqueductus sylvii är den kanal som oftast obstrueras—akveduktstenos.
- Detta medför att vissa ventriklar (de mellan hindret och plexus choroideus) förstoras , medan de andra förblir normala.

Kommunicerande (normaltryckshydrocefalus—NPH)

- Sekundär (50%): Efter blödning, meningit, trauma. Arachnoidalvilli kleggar igen av proteiner, blod etc. Likvor kan ej tömas till cirkulationen.
- Idiopatisk (primär—50%): Även kallad normaltryckshydrocefalus.
- Likvor tar en annan väg ut. Sannolikt kan viss resorption ske i ventriklarna, troligen transkapillärt via periventrikulära vävnaden.

Medfödd

- Missbildning, intrauterin infektion (toxoplasmos, CMV, röda hund, påssjuka) , intrauterin hjärnblödning

Akuta symptom

- Huvudvärk: Kan komma akut (i huvud eller nacke) och ofta i intermittenta attacker. Ofta relaterat till lägesändringar.
- Medvetandesänkning: Olika grad. Kan komma snabbt efter symptomdebut och skyndsam handläggning är ofta növändig.
- Illamående, kräkningar
- Ögonmuskelpareser:
Blickpares uppåt vid process i anslutning till Aqueductus sylvii. Abducenspares ospecifik.
- Synstörning och staspapill.

Kroniska symptom

- Vid normaltryckshydrocefalus eller smygande aktivering av tidigare balanserad kongenital hydrocefalus.
- Gångapraxi, inkontinens, demens
(varierande grad). Symptomen uppträder oftast i den ordningen.
- Gångstörning: Gradvis utveckling, drabbar båda benen, långsam och bredspårig gång med minskade rörelser i höft-, knä– och fotleder. Arresteringsfenomen (pat ”fastnar” vid tex vändning). Flera steg krävs för att vända.
- Postural dysfunktion: Tendens att falla bakåt i sittande och

Text Box: Kommunicerande hydrocefalus: Arachnoidalvill är igensatta av proteiner, blod, etc efter SAB, meningit, trauma.
Text Box: Shunt: Behandlar en hydrocefalus. Motstånd mot utflöde kan justeras magnetiskt. 
- Shunten löper till peritoneum där den tömmer ut likvor
Text Box: Ventrikelvidgning
- Vid icke kommunicerande hydrocefalus vidgas ventriklarna proximalt om förträngningen
- Vid kommunicerande hydrocefalus ses en generell vidgning av ventrikelsystemet.
- Evans index = maximala bredden på framhornen / transversala innerdiametern av skallen. > 0,3 är tecken till ventrikelvidgning.
Text Box: Ventrikulocisternostomi: Ett hål görs i 3:e ventrikelns golv ned till den prepontina cisternen. Genom detta kan likvor passera från 3:e ventrikeln till subaraknoidala rummet. 
- Fungerar bäst vid akveduktstenos. 
- Ingreppet görs endoskopiskt.

Referenser

Hydrocefalus, icke-kommunicerande. Cesarini, K. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1333 (Läst: 2013-03-24) (Internetmedicins redaktion)
Hydrocefalus, kommunicerande. Cesarini, K. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1334 (Läst: 2013-03-24) (Internetmedicins redaktion)
The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Hydrocefalus