Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Intrakraniella blödningar—anatomi

SCALP

- Skin
- Subcutaneous Connective tissue
- Aponeurosis
- Loose
areolar connetctive tissue
- Periost

Text Box: Dura mater
- 2 lager: Periostalt och meningealt. Mellan dessa ligger hjärnans venösa sinus sagittalis superior/inferior etc.
- Tjockt, stelt membran som skyddar hjärnan.
Text Box: Arachnoidea mater
- Ligger under dura mater. Isolerar CSF i subarachnoidalrummet från ovanliggande blodkärl i duran.
- Celler i arachnoidea liknar de som utgör pia och som sitter samman med tight junctions.
Text Box: Pia mater
- Ligger dikt an mot hjärnparenkymet och täcker blodkärl som passerar in i hjärnan. 
- Består av ett tunt lager bindvävsceller. Täcks från hjärnsidan av ett lager fotutskott från astrocyter.
Epiduralrummet

- Utanför dura mater , mellan denna och skallbenet.

Subarachnoidal-utrymmet

- Under arachnoidea mater, mellan denna och pia mater.
- Pia och arachnoidea sitter samman med trabekler som spänner över subarachnoidal-rummet.

Skallbenet

Falx cerebri (dura mater)

Text Box: Arachnoidala granulationer: Utflöde av CSF till venöst blod i sinus sagittalis superior

Sinus sagittalis inferior

Text Box: Bryggven: Ven som försörjer subarachnoidalrummet och tömmer sig i venösa sinus som finns mellan durabladen (sinus sagittalis superiort ex).
Subduralutrymmet

- Under dura mater , mellan denna och arachnoidea mater.

Sinus sagittalis superior

Subduralt hematom

- Bryggvenerna utgör en av de få fästpunkterna som finns mellan hjärnans hemisfärer och skallbenet .
- Skallskador som orsakar plötslig förflyttning av hjärnan kan få dessa vener att ruptera , varpå ett subduralt hematom uppstår.
- Gamla människor har atrofierade hjärnor och därmed mer plats för rörelse inom skallbenet. Detta förklarar den ökade frekvens av kroniska suburala hematom som ses hos äldre.
- Subduralhematom är oftast kroniska då de expanderar långsamt till följd av ett långsamt venöst flöde och osmotisk effekt hos det blod som bryts ned i hematomet.
- Blödningen förblir lokaliserad och kan med tiden orsaka skador till följd av tryck på underliggande vävnad (tex pares om blödningen uppstår ovanpå motorkortex), eller ökat intrakraniellt tryck med mer ospecifika symptom.

Epiduralt hematom

- A meningea media vanligaste kärlet som spricker.
- Blödning utanför duran som normalt sitter fast i skallens periosteum. Kan få duran att lossna från skallbenet så att ett hematom med en jämn inneryta komprimerar hjärnparenkymet.
- Patienten kan vara symptomfri flera timmar mellan traumat och symptomdebuten (innan hematomet hunnit växa tillräckligt stort).
- Måste
behandlas kirurgiskt snabbt!

Subaraknoidalblödning

- De flesta av dessa orsakas av brustna aneurysm i circulus willisii eller angrändande artärer.
-
Aneurysmen beror av medfödda försvagningar av kärlväggen och utvecklas under livet. Personer med medfödda brister i ECM-proteinsyntes får dessa aneurysm. Personer med autosomal dominant polycystisk njursjukdom löper också en förhöjd risk att utveckla dem.
- Aneurysmen sitter i 90% av fallen i den anteriora cirkulationen och då i bifurkationer mellan stora kärl. 20-30% har multipla aneurysm.

Referenser

The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!