Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Cellulär patogenes

Ocklusion: Reducerat blodflöde

↓O2, ↓energi (glukos)
Na/K-pump slutar fungera

- Vid < 10ml/100g och minut blodflöde

↑Laktatbildning -> ↓pH
Cellsvullnad

Cytotoxiskt ödem

↓Na-gradient för intransport av glutamat intracellulärt (ffa i gliaceller)
↑Glutamat extracellulärt
Aktivering av postsynaptiska receptorer
Ca 2+ -influx (genom öppnade kanaler)
Aktivering av Ca-beroende enzymer:

- Endonukleaser, proteaser, lipaser

Nedbrytning/destruktion av intracellulära komponenter
Inflammation
ROS-bildning

Central nekrotisk zon

Penumbra

- Omgivande zon med viabel , men icke fungerande vävnad.
- Denna är möjlig att rädda...

Excitotoxicitet

1. Återupptaget av glutamat minskar , cellerna börjar läcka = ökad mängd extracellulärt glutamat.
2. Glutamatet stimulerar celler i området så att [Ca2+]i ökar kraftigt (se bild från föreläsning).
3. Ökat ic-kalcium ger cellskada via enzymaktivering, fria radikaler.

Trombolysbehandling

↑O 2
Räddning av penumbran
Denaturerade proteiner

Hjärnskadan

- Ischemi ger snabbt skada: Hjärnan kan inte lagra energi, behöver ständig tillförsel. Nervcellerna tar irreversibel skada efter 5 min av ischemi.
-
Centralt dött område: Mycket begränsat blodflöde ger ischemisk nekros och ödem. Irreversibla skador.
- Omgivande penumbra: Detta område har reducerat blodflöde till följd av ocklusionen, men cellerna dör inte direkt, utan blir paralyserade.
- Penumbran kan räddas: Om blodflödet återupprättas inom 4,5h (ungefär), så kan man rädda den paralyserade penumbran och återställa viss hjärnfunktion. Tid är hjärna vid en stroke.

Rubbningar i elektrolytkoncentration

↑[Na + ] i , ↑[Ca 2+ ] i

↑Intracellulärt Ca 2+

Referenser

Cerebrovaskulära sjukdomar. Norrving, B; Olsson, J-E; Lindgren, A. Neurologi: 188-217 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!