Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Cerebrospinalvätska och Blod-Hjärn Barriär

Meninger

Dura mater

Arachnoidea mater

Pia mater

Sinus sagittalis superior

Arachnoidala granulationer

Foramina

Foramen Monro: Laterala 3e ventrikeln

Aqueductus Sylvius: 3e 4e ventrikeln

Foramen Luschka: 4e ventrikeln spinalkanalen

Foramen Magendie: 4e ventrikeln spinalkanalen

Ventriklar

1:a, 2:a

3:e

4:e

Subaraknoidal-rummet

Cirkulation av CSF

- Vätskan cirkulerar enligt pilarna i bilden. Plexus Choroideus -> spinalkanalen -> subarachnoidalrummet -> granulationerna -> vensystemet (sinus sagittalis superior) .
-
CSF skyddar hjärnan som en hjälm genom att ha en stötdämpande effekt. Denna Effekt blir uppenbar efter en lumbarpunktion då trycket i CSF minskar och patienten kan få kraftig huvudvärk till följd av sträckningar på smärtkänsliga strukturer.
- Volym: 160ml. 50% i spinalkanalen. 25-40ml i ventiklarna. 500ml produceras/dygn.

Cirkumventrikulära organ (BBB skyddar ej hjärnparenkymet)

Neurohypofysen måste kunna frisätta hormoner som frisätts från neuronen som har sina synapser där till portavenen. Detta kräver avsaknad av BBB.

OVLT (organum vasculosum laminae terminalis) är det ställe där cytokiner (TNF, IL-1) verkar för att höja kroppstempraturen så att vi får feber.

Subfornicalorg-anet ligger nära corpus callosum. Det är känsligt för angiotensin II och skickar signaler till hypothalamus som skickar ut vasopressin (ADH) till följd av stimulans.

Area postrema: Ligger i 4:e ventrikeln i medulla. Kräkreflexen styrs härifrån. Området är känsligt för CCK som kan utlösa denna reflex.

Median eminence är det ställe där hormoner plockas in i portakretsloppet så att de kan transporteras till adenohypofysen och påverka cellerna där.

Area postrema

Neurohypofysen + median eminence

OVLT

Subfornical-organet

Referenser

The neuronal microenvironment. Ransom, B. Medical Physiology: 399-420 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!