Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Motoriska symptom

Neurologiska symptomtyper

- Bortfallssymptom: En skadad struktur upphör att fungera och dess funktion faller bort. Tex hemipares efter skada på capsula interna.
- Retningssymptom: Skada ger upphov till en patologisk impulsbildning med motoriska manifestationer eller falska sinnesintryck som följd. Tex epilepsi
- Desinhibition: Bortfall av en funktion gör att en annan blir patologiskt framträdande, pga att den bortfallna funktionen hade en hämmande inverkan på den som nu framträtt. Tex stegrade reflexer eller positiv Babinski efter skada på nedåtstigande motoriska banor.

Typer av pares

- Pares: Nedsatt muskelkraft, förlamning
- Paralys: Totalt bortfall av viljemässig aktiveringsförmåga
- Monopares: Isolerad förlamning i en extremitet
- Hemipares: Förlamning i ena kroppshalvan
- Parapares: Förlamning i båda benen
- Tetrapares: Förlamning i både armar och ben.
- Plegi: Avser att symptomen utvecklats snabbt.

Nedåtstigade signal: Hämmar samtidigt antagonister från annan nivå av ryggmärgen.

α -Motorneuron: Aktiverar ett antal muskelfibrer och utgör tillsammans med dessa en motorisk enhet.

Sensoriskt neuron från muskelspole: Signallerar då muskeln snabbt sträcks, vilket ger en reflexmässig kontraktion.

γ -Motorneuron: Innerverar muskelspolen och reglerar deras känslighet för sträckning av muskeln.

Modulerande neuron: Löper tillsammans med de andra motoriska neuronen och kan påverka känsligheten hos α – och γ - motorneuron

Till extremitets-muskulatur

Till axial muskulatur

Tractus kortikospinalis lateralis: Överkorsande fibrer. Försörjer ffa extremitetrnas muskulatur

Tractus kortikospinalis anterior: Icke överkorsande fibrer. Försörjer ffa axial muskulatur

Perifer pares

- Motoriska enheter: Ett α -motorneuron + dess innerverade muskelfibrer. Små (5 muskelfibrer) motoriska enheter i finmotorisk muskulatur (händer, ögon) och stora (flera hundra muskelfibrer) i starka, men grovmotoriska muskler (m gastrocnemius)
- Neurogen pares: Skada på motorneuronets cellkropp i ryggmärgens framhorn, eller på axonen i dess förlopp till muskeln.
- Störning i neuromuskulära synapsen uppkommer vid tex myastenia gravis.
- Myogen pares: Skada på muskelfibrerna. Tex vid myosit.
- Reflexbågen skadas och reflexerna försvagas/faller bort. Kallas slapp pares.
- Atrofier:
Förekommer då muskeln inte får den grundstimulering den annars är van vid.
- Fascikulationer: Vågspel under huden till följd av kontraktioner i enskilda motoriska enheter. Dessa uppstår pga atrofier i framhornen vid vissa sjukdomar.
- Fibrillationer: Spontankontraktioner i denerverade muskelfibrer. Ses ej med ögat, men kan regostreras vid EMG.

Reflexbågen: Sensoriskt neuron från muskelspole + alfa-motorneuron till samma muskel

Text Box: Somatotopisk organisation i kortex
- Vissa kroppsdelar har en relativt sett mycket större representation i motorkortex. Detta beror på att deras finmotoriska styrning är prioriterad och deras muskler har fler monosynaptiska kopplingar från kortex till ryggmärgens ventralhorn, vilket möjliggör precis kontroll av musklerna.
Text Box: Neuronen i kortikospinala banorna
De flesta neuron i banan kopplar om till interneuron och sedan motorneuron på flera olika nivåer som styr olika muskler. Kopplingarna kan vara olika starka, och varierande hämmande och stimulerande. Detta för att kunna ge precisa och funktionella rörelser då många rörelser kräver engagemang av flera muskler (synergister) samtidigt som andra hämmas (antagonister).

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!