Sida 5 . Copyright Erik Boberg

celler (dock ej > 50 x 10^6)
- EMG:
Motoriska konduktionsblockeringar, nedsatt ledningshastighet, förlängda F-latenser.
- Övrigt lab: CRP, SR, Hb, LPK, TPK, fP-Glukos, Na, K, Ca, Mg, albumin, kreatinin, P-elfores, leverstatus (lätta störningar vanliga vid GBS, ibland vid CMV), CK.

Behandling

- Inläggning: Även vid lätta symptom pga risk för snabb progress.
- Övervaka:
Andning (PEF), cirkulation, blåsfunktion (bladder scan). Vid autonom dysfunktion övervaka EKG och BT.
- DVT-profylax: LMWH.
- Plasmaferes eller IVIG i högdos: Påskyndar vesäntligt förbättringen i svåra fall. Ej bättre effekt av kombination av de båda. Behandlingssvaret kan ej förutsägas, alla blir inte bättre. Bör inledas snabbt. Tveksamt värde efter > 3 veckor av symptom.
- Sjukgymnastik, arbetsterapi: Långvarig, intensiv.

 

Referenser

Perifera nervskador. Fagius, J. Neurologi: 153-172 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!