Läkemedel för smärtbehandling

Opioider

- Liknar kroppsegna substanser: Endorfin, dynorfin, enkefalin.
- Naturligt förekommande (i opiumvallmo): Morfin, kodein, papaverin, noskapin
- Syntetiskt framställda: Petidin, fentanyl, alfentanil, remifentanil.

Farmakokinetik

- Morfin: Metaboliseras i lever till M6G (potent analgetisk metabolit) och M3G (utan analgetiska egenskaper). Utsöndras via njuren. Risk för ackumulering vid njur/leversvikt.
- Oxykodon: Inaktiva metaboliter (metaboliseras i lever och tarm). Utsöndring via njure. Ackumulering vid njurinsuff med risk för biverkningar.
- Ketobemidon (ketogan): Metaboliseras i levern till helt inaktiva metaboliter. Utsöndras via njurarna. Kan användas även vid mer grav njurinsufficiens.

Biverkningar

- Andningsdepression
- Sedering

- Förstoppning
- Illamående
- Urinretention

Paracetamol

- Effektivt analgetikum utan klinisk märkbar antiinflammatorisk effekt.
- Verkningsmekanism:
Ej fullständigt känd. Sannolikt

ffa central effekt genom hämning av intraneuronal COX, samt NO-produktion.

Farmakokinetik

- Suppositorier: Bör undvikas till vuxna pga variabel och långsam absorption via den rektala vägen.
- Biotillgänglighet: 90% vid peroral tillförsel.
- Anslag: Maximal plasmakoncentration efter 30-60 min. Finns också som intravenös beredning

NSAID

Lokalanestetika

- Opioider
- Ketamin
- Inhalerat anestetika
- NSAID
- Paracetamol

Opioider

AF: 10-20/min

AF: <8. Regelbunden

Små pupiller

AF: >20/min

Variabel storlek. Stora om kraftig sympatikus– påverkan

Klinisk bild—opioider

Normalt
Opioid- påverkan
Smärt- påverkan

Opioiders verkan (receptorer)

μ : Aktiveras endogent av β – endorfiner

- Supraspinal analgesi: Aktivering av hämmande kärnor i hjärnstammen.
- Hypoventilering: Gradvis sjunkande AF. Minskar också svaret på stigande PCO2 och hypoxi. Dosberoende effekt.
- Bradykardi: Sannolikt central påverkan på vaguskärnan.
- Eufori

δ : Aktiveras endogent av enkefaliner

Modulering

κ : Aktiveras endogent av dynorfin.

- Analgesi: Lägre än den effekt som ges av μ - receptorerna
- Sedering: Potentierar medvetandesänkande effekten av IV hyponotika och inhalationsmedel. Skyddar ej mot ”awareness”
- Mios:
Sannolikt påverkan på n III:s parasympatiska kärna

Några opioider

Preparat
Adm. väg
Relativ potens
Anslagstid (min)
Halveringstid (min)
Bolusdos (mg) - iv/sc

Morfin (Morfin)

iv, sc, ed, it

1

20

120

2,5-5

Fentanyl (Fentanyl, Leptanal)

iv

50

5

200

0,1-0,3

Ketobemidon (Ketogan)

iv, sc

1,5

20

140

2-4

Oxykodon (OxyNorm)

Iv, sc

1,5

20

240

2,5-5

Naloxon (Narcanti)

iv, sc

Antagonist

1

70

0,1-0,2

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!