(perfalgan), med en snabbare anslagstid.

Biverkningar

- Låg toxicitet vid rekommenderade doser: Max-dos 1g x  4 för vuxna. Engångsdoser > 1g förbättrar inte den analgetiska effekten.
-
Överdosering: Risk för allvarlig leverskada med livshotande nekros vid toxiska doser paracetamol. Det finns ingen exakt gräns för toxicitet.
1. Paracetamol bryts i levern ned till den toxiska metaboliten NAPBQUI.
2. Metaboliten binds till Glutation (GSH) för att neutralisera toxiciteten.
3. GSH-förråden i hepatocyterna töms på detta sätt, vilket gör dem mer känsliga för oxidativ stress (då GSH skyddar mot även andra fria radikaler).
4. Vid för stort intag av paracetamol stiger nivåerna av NABPQUI i hepatocyterna. Det ger upphov till oxidativ stress och cellerna går i nekros.
- Antidot: Acetylcystein. Verkar genom att återställa glutationnivåerna i hepatocyterna så att allt toxiskt NABPQUI kan neutraliseras. Ju tidigare efter exponeringen som acetylcysteinet ges, desto bättre. Helst ska det ges inom 15 timmar.
-
Leverskada vid normalt intag: Alkoholister och patienter som behandlas med enzyminducerande läkemedel (karbamazepin, fenytoin, rifampicin) löper eventuellt risk att utveckla leverskada vid normala doser av paracetamol. Försiktighet rekommenderas.

NSAID

- Inflammationsdämpande och smärtlindrande: Används som komplement till annan smärtlindring och kan minska behövd dos av tex opioider, för att på så sätt undvika biverkningar av dessa.
- Har många allvarliga biverkningar vilket visas i bilden intill. Skall undvikas att ges till äldre personer med förmodad njurinsufficiens, till personer med hjärtsvikt, eller blödningsproblematik.
- Selektiva COX-2 hämmare har tagits fram för att kringgå biverkningarna som kommer av COX1-hämning. Dessa har dock visats ge ökad risk för

kardiovaskulär sjukdom och man bör vara restriktiv med förskrivningen av dem.

 

COX-1

COX-2

Kontinuerlig aktivitet
Aktiveras av inflammation

Blodflöde
↓HCl- produktion
↑Mukus– och HCO3– produktion

Blodflöde (dilatation av afferent arteriol)

Trombocyter

Produktion av TXA2 (ökar deras aktivitet)

Kärlendotel

Produktion av PGI2 (kärl– dilaterande och antikoagulantiskt)

Produktion av prosta– glandiner i såret med lokala ödem och hyperalgesi som följd.

Vanliga NSAID

Oselektiv COX-hämning: Ger minskad smärta , men också försämrat blodflöde till njurarna , ökad risk för ulcus och försämrad trombocytaggregering med ökad blödningsrisk som följd.
- Läkemedelsnamn: Diklofenak, ASA, ibuprofen

Selektiva COX2-hämmare

- Ger inte i samma utsträckning de biverkningar som en COX-1 hämning medför
- Samma smärtlindrande effekt
- Dock ökad trombosbenägenhet:
Sannolikt pga rubbad balans mellan PGI2 och TXA2 i kärlen till följd av hämning av COX-2 i kärlendotel, med bevarad COX-1 funktion i trombocyter. Ökar risk för hjärtinfarkt och stroke.
- Läkemedelsnamn:
Coxiber

Icke opioid analgetika

Preparat
Administrering
Dosering
Anslagstid
Duration
Kommentar

Paracetamol

po

1g x 4 (vuxen)

20 min

240 min

Basalt

Perfalgan

iv

1g x 4 (vuxen)

10 min

240 min

Paracetamol

Diklofenak

po, pr, iv

0,75mg/kg x 3

30 min (po),
10 min (pr, iv)

180 min

Biverkningar!

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!