Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Sömnens neurobiologi

Text Box:

Rytmisk temperaturkontroll

Hypothalamiska neuroendokrina cirkadiska rytmer:
- CRH ACTH Kortisol
- GHRH
GH
- TRH
TSH T3/T4

Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:

Glandula pinealis: Stimuleras via SCN Pregangliona sympatiska neuron i bröstryggen cervikala sympatiska ganglier
- Producerar melatonin , vilket påverkar och tycks ”stäla in” den biologiska klockan. 
- Melatonin bildas vid mörker och bryts ned av ljus. Ökad insöndring på natten

Text Box:
Text Box:
Tuberomamillarnukleus och histamin

- Tuberomammillarnukleus frisätter histamin, vilken inducerar uppvaknande.
- Histaminet projiceras diffust till hela kortex, till hjärnstam, cerebellum.
- TMA hämmas av VLPO vid sömninduktion.
- TMA i sin tur hämmar VLPO via GABA-erga neuron

Orexin (hypocretin) från laterala posteriora hypothalamus

- Stimulerar tuberomammillarkropparna och inducerar vakenhet. De slutar även i locus coeruleus som producerar noradrenalin.
- Denna region av hypothalamus
får även afferenter från SCN (biologiska klockan).
- Orexinogena neuron projicerar dessutom till hela kortex och hjärnstammen
- Man tror att orexinet är viktigt för att stabilisera vår vakenhet så att sömn/vakenhets-”switchen” i basala framhjärnan inte plötsligt slår på.
- Personer med narkolepsi har låga nivåer av orexiner.

Locus coeruleus

- Frisätter noradrenalin diffust i hjärnan och inducerar ökad arousal och vakenhet.

Hämning av ryggmärgen

- MHA NE från LC: För att vi inte skall leva ut våra drömmar motoriskt. I REM-sömnen är vi fysiologiskt paretiska.

Nucleus suprachiasmaticus

- Innehåller vår biologiska klocka , vilken genererar en dygnsrytm.
- Får input från retina.
- Kommunicerar med VLPO och styr över de hormoner som utsöndras med dygnsrytm.

Basala framhjärnan

- Innehåller GABA-erga neuron vilka hämmar sömn/vakenhets-”switchen” i hypothalamus (VLPO)
- Sömninduktion fås genom desinhibering av VLPO mha adenosin som frisätts i basala framhjärnan och hämmar de GABA-erga neuronen som projicerar till VLPO
- Man har teorier om att
mängden adenosin speglar mängden av slaggprodukter i hjärnan (tex så är adenosin en nedbrytningsprodukt av cAMP). En teori bakom funktionen av sömn är att vi när vi sover rensar hjärnan från slagg.

Ventrolaterala preoptiska arean (VLPO) i hypothalamus

- Tros inducera sömn: Blir aktiv vid insomnande och hämmar då andra regioner i hjärnan, vilka står för vakenhet.
- Hämmar tuberomammillarnukleus, nucleus raphe, locus coeruleus

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!