Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Varför sover vi?

- Antalet synapser (virtuella) verkar minska under sömnen. Detta tolkas som att sömnen behövs för att rensa ut onödig information vi samlat på oss under dagen.
- Andra teorier: Energisparning, rensning av slaggprodukter, uppbyggande av energireserver.
- Total sömnbrist: Död efter 2-3 veckor
- Ett ökat födointag till trots
får de som drabbas

viktnedgång.
- Huden skadas på grund av infektioner.
- Dödsfall sker till följd av total kollaps av cellbundet immunförsvar och efterföljande invadering av tarmbakterier.
- Ingen REM-sömn: Död efter 4-6 veckor

Kronisk sömnbrist: (ej total sömnbrist, bara kroniskt för lite sömn)

- Hormonella förändringar: Sömnbrist ger kraftig ökning av TRH, minskning av prolaktin, minskning av GH (GH insöndras i stort sett bara under första djupsömnen), ökning av kortisol under natten.
- Viktökning: Ghrelinnivåer ökar, leptinnivåer sjunker. Man blir hungrig och går upp i vikt.
- Andra effekter:
Glukosintolerans (ökad risk för diabetes), ökade blodfetter, ökning av proinflammatoriska cytokiner.
- Hjärnan är det enda organ som fundamentalt ändrar sin aktivitet under sömnen . De andra sänker bara sin aktivitet jämfört den vakna.
- Alkohol– och tablettberoende: Risk för dessa ökar vid kronisk sömnbrist då pat tar till dem för att kunna sova.
- Cancer: Rent nattarbete ökar risken för cancer, särskilt bröstcancer.

REM-sömn

- Inträffar med intervall av 1-2h och pågår initialt i c:a 10 min, varefter intervallen ökar uppemot 30 min senare på natten. EEG är desynkroniserat och personen rör ögonen snabbt som om han ser på objekt som rör på sig.
- Ögonrörelserna verkar relateras till innehållet i drömmen. En person som fått en skada på tex högra hemisfären och därför förlorat sitt synfält på vänster sida har bara ögonrörelser åt den friska sidan.
- Under REM drömmer vi i störst utsträckning.
- Kortex är under REM-sömn lika aktivt som när vi är vakna , men kopplingarna till thalamus är delvis borttagna.  Vi är också fysiologiskt paretiska pga kraftfull hämning av ryggmärgsneuron. Detta för att vi inte skall leva ut våra drömmar...
- CBF, metabolism, proteinsyntes i hjärnan kan vara högre än i vaket tillstånd.

Sömn

16

8

4

0

REM-sömn
Ytlig sömn
Djup sömn
Vakenhet

Ålder

1-15 dagar

2-3 år

19-30 år

50 år

90 år

6h

8h

12h

Växande barn: Stort sömnbehov , GH utsöndras i stor mängd under tidiga nattens djupsömn.
- Mycket REM hos nyfödd då REM har med hjärnans mognad att göra

Vuxna och äldre: Minskad deltasömn (djupsömn) Äldre har mer vakenhet under natten.
- Förändrad sömnkvalité.

Rapid eye movement (REM)
I
II
III
IV

- Om vi ackumulerat en sömnbrist så sover vi effektivare (kortare fas II och III, längre fas IV och V). På detta sätt kan en ackumulerad sömnbrist på 5 timmar under veckan tas igen med en ökad sovtid på 3-4h under helgen.

Sömnfaser (I-IV)

- Gradvis djupare sömn (IV är djupaste sömnen) under vilken EEG-kurvorna får större amplituder och blir långsamma och oregelbundna ( α- mönstret försvinner). Mönstret i fas 3 och 4 är ofta δ- aktivitet (långsamma vågor med hög amplitud).
- δ- aktiviteten uppkommer av att alla celler i kortex slår (signallerar) ”i samma takt” när vi sover.
- Djupsömnen (stadie IV) är den som ger oss pigghet. Det är tortyr att hindra någon från att få sin djupsömn under längre tid.

Vaken

Sömncykler

- Vi går från stadie I-IV när vi somnar , sedan REM (efter c:a 1-2h). Sedan tillbaka till II och nedåt…
- Även andra cykeln går ned till

stadie IV innan REM.
- Senare cykler går bara ned till stadie II eller III innan REM.
- REM infaller med 1-2h mellanrum och denna fas blir längre och längre under natten (10 min i början upp

mot 30 min på slutet).
- Bilden är enl vår föreläsare missvisande då REM i själva verket är det djupaste sömnstadiet (på bilden ser det ut att vara i paritet med stadie I).

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!