Sida 3 . Copyright Erik Boberg

- Sympaticusaktivitet är stor under ögonrörelserna i REM-sömnen (man rör inte på ögonen hela tiden under REM)
- Ökad sympatisk aktivitet som snabbt stängs av igen leder till stora svängningar i BT , ej bra för de med hjärt-kärlsjukdom
- Är detta orsak till att många sådana dödsfall inträffar under morgontimmarna? (Man har mycket REM-sömn på morgonen.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!