Bakgrund

- Med höftfrakturer menas här frakturer i proximala femur .
- Drabbar unga efter högenergivåld (fall från hög höjd, trafikolycka etc), men framför allt
äldre osteoporotiska individer efter tex ett fall i hemmet. 1/3 av alla svenska kvinnor > 80 år har haft en höftfraktur.
- Då osteoporos är vanligare hos kvinnor (pga bla postmenopausala hormonförändringar) är även
dessa frakturer vanligare hos kvinnor, 75% av höftfrakturerna drabbar kvinnor .
- 10% av patienterna dör inom 6 veckor efter fraktur

-
30% av patienterna dör inom 1 år efter fraktur . Gäller alla typer av höftfraktur. Antingen till följd av komplikationer till frakturen, eller till följd av samtidigt förekommande andra sjukdomar.
- Den höga mortaliteten beror på att det är
äldre, ofta multisjuka, patienter som drabbas. De löper stor risk för komplikationer till kirurgi som tex bronkopneumoni, cerebral konfusion etc.
- 70% av de som överlever får
försämrad förmåga att klara av sina tidigare dagliga aktiviteter pga frakturen. En höftfraktur kan i många fall innebära slutet på ett självständigt liv för patienten, som efter sjukhusvistelsen kanske blir tvungen att förflyttas till ett äldreboende eller få ett ökat stöd i hemmet från hemsjukvården.

Differentialdiagnoser

- Höftledsluxation: Mycket ovanligt om ej protes i höften sedan tidigare.
- Bäckenfraktur: Acetabulum eller ramus superior/inferior av os pubis.
- Kontusion utan skelettskada.

Frakturtyper

Cervikal (intrakapsulär)

Fraktur så proximalt på collum femur att den hamnar inom höftledens ledkapsel. Denna fraktur är behäftad med flera komplikationer av följande anledningar:

Blodförsörjning till femurhuvudet

- Blodförsörjning till femurhuvudet sker via 3 vägar: Intrakapsulärt, intramedullära kärl från femur och slutligen via lig teres. Två av dessa 3 kärlförsörjningar kan kapas vid en intrakapsulär fraktur vilket drastiskt ökar risken för caputnekros.
- Blödning inne i kapseln pga frakturen ökar trycket inne i denna och försämrar ytterligare perfusionen till caput.
- Skaftet på femur blir vid denna
fraktur mycket mobilt inuti kapseln . Detta gör att reponering av frakturen blir mycket svår.

Extrakapsulär

Frakturer distalt om ledkapseln är mindre obehagliga än de intrakapsulära.
-
Blodförsörjningen till caput försämras inte lika drastiskt.
-
Frakturytan är större och består av stabilt, kortikalt ben. Detta underlättar läkning.
-
Femurhuvudet är mindre mobilt.

 

Höftfraktur

Cervikal höftfraktur: Inträffar inom området proximalt om denna linje. Stor risk för caputnekros, speciellt vid dislocerad fraktur då mycket av kärlförsörjningen till caput passerar den streckade linjen och därför riskerar att skadas vid fraktur.

Pertrokantär höftfraktur: Inträffar mellan de båda streckade linjerna och utanför höftledens ledkapsel.

Subtrokantär höftfraktur: Inträffar distalt om den nedre linjen. Frakturer inom det pertrokantära området som sträcker sig ned genom linjen räknas också till de subtrokantära.

Klassifikation av cervikal höftfraktur: Bygger på graden av dislokation som ses vid frontal röntgenbild. Dislokationsgraden är relaterad till risken för brusten kärlförsörjning och därmed risken för caputnekros.

Klassifikation enligt Garden.

Klass

Egenskaper för fraktur

Garden 1

Ofullständig fraktur. Caput kilas in i collum.

Garden 2

Genomgående fraktur i collum, men utan felställning

Garden 3

Felställd fraktur, men fortsatt kontakt mellan fraktursegmenten.

Garden 4

Felställd fraktur med bruten kontakt mellan fraktursegmenten.

1 trådar om denna sida i forumet

Siren Nakiye Ek
Hej, kan man ställa dig några frågor.
Absolut! Skicka ett mail eller ställ frågorna här.
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!