en längre hållbarhetstid än halvproteserna.
- Protesinfektion är en annan fruktad komplikation.

Preoperativa förberedelser

Trombosprofylax: Enligt lokal tradition. LMWH? Ge ej tromobprofylax i nära anslutning till spinalanestesi. Blödningsrisk i ryggmärgen?

KAD: Tillägg med antibiotikaprofylax mot UVI om patienten skall ges protes. (Ökad risk för UVI vid KAD, om hematogen spridning till protesen blir det reop!?)

Antibiotikaprofylax: Ekvacillin iv. 2gx1 vid intern fixation. 2gx3 vid protesoperation.

Postoperativ mobilisering

Protesoperation: Direkt mobilisering med full belastning postoperativt.

Osteosyntes (intern fixation): Om ung patient (<60) avlastning med kryckgång under 6 veckor. Om äldre patient mobilisering direkt med full belastning som vid protesoperation.
-
Vid pertrokantära och subtrokantära frakturer mobiliseras pat fullt direkt om frakturen är tillräckligt stabil. Annars först partiell mobilisering.

Uppföljning

Återbesök: Efter 6-8 v efter protesop. Om osteosyntes eller om komplikationsrisken bedöms som stor, efter 3-4v.
- Klinisk kontroll av läkare + sjukgymnast: Är patienten nöjd? Belastningssmärta? Ljumsksmärta? Analgetikakonsumtion? Rörlighet? Benlängdsskillnad? Gångförmåga? Gånghjälpmedel? Ändrat boende? Hudstatus?
- Röntgenkontroll: Förändrat läge av fraktur eller osteosyntesmaterial?
- Osteoporosbehandling: Tag ställning till detta. Ev bentäthetsmätning. Behandling i samråd med distriktsläkare eller geriatriker.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!