n ilioinguinalis

Text Box: Foramen isciadicum majus, under m piriformis:
- N isciadicus, n gluteus inferior, n pudendalis
- A/V gluteus inferior, A/V pudendalis interior
- mm.

Spina iliaca anterior superior:
- M sartorius

Spina iliaca anterior inferior:
- M rectus femoris (ett av dess 2 huvuden)

Lateralt till medialt:
M vastus  lateralis, intermedia och medialis

M quadriceps femoris = m vastus lateralis, intermedius, medialis + m rectus femoris

m gracilis

m adductor longus

Text Box: Under lig inguinale: 
- M psoas major, m iliacus, m pectineus
- A femoralis, v femoralis, lymfa (NAVEL)
- N femoralis, N cutaneus femoris lateralis

m pectineus

m adductor brevis

m adductor magnus

m biceps femoris, caput longum

m semitendinosus

m semimembranosus

Lårets posteriora compartment

M iliacus

M psoas major. Från fästen på lumbala kotkroppar

Sammanstrålar till m iliopsoas (fäster på trochanter minor

Muskler i lårets anteriora compartment: M iliopsoas, sartorius, rectus femoris, vastus lateralis, intermedia, superficialis.

Lårets mediala compartment (exkl obturatorius externus och adductor magnus)

Rörelse i höften

Muskler och deras innervering

Flexion

- M iliopsoas (n femoralis + rami anteriores L1-3)
- M rectus femoris (n femoralis)
- M sartorius (n femoralis)
- M pectineus (n femoralis)

Extension

- M biceps femoris (n ischiadicus)
- M semitendinosus (n ischiadicus)
- M semimembranosus (n ischiadicus)
- M gluteus maximus (n gluteus inferior)

Adduktion

- M gracilis (n obturatorius)
- M pectineus (n femoralis)
- M adductor longus (n obturatorius)
- M adductor brevis (n obturatorius)
- M adductor magnus (n obturatorius)

Abduktion

- M gluteus minimus (n gluteus superior)
- M gluteus medius (n gluteus superior)

Utåtrotation

- M biceps femoris (n ischiadicus)
- M piriformis, obturator internus, gemellus superior/inferior, quadratus femoris

Inåtrotation

- M adductor longus (n obturatorius)
- M adductor magnus (n obturatorius)
- M semitendinosus (n ischiadicus)
- M semimembranosus (n ischiadicus)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!