Utstrålning till scrotum, perineum, ländrygg.
-
Undersökning: Anslag i bråckportar vid hostning. Ev bråckbula i ljumsken.

 

malignitetsmisstanke.

Inflammation

Trochanter majus bursit: Inflammation i bursa trochanterica. Ofta vid coxartros. Kan även bero på slitning i fascia lata mot trochanter majus.
- Diagnos: Smärta i laterala höftområdet över trochanter major, motsv bursa trochanterica.

Os pubis osteit (symfysosteit): Mycket sällsynt med infektiös etiologi. Bristningar + degeneration i conjoined tendon för bukmusklerna vid infästning till tuberculum pubis. Beror på överbelastning.
- Symptom: Ömhet över rectus abdominis, ffa över symfysen. Ömhet över adduktormusklernas infästen på os pubis. Kontraktionssmärta + ofta nedsatt rörlighet i höftled pga strama muskler.
- Röntgen visar osteitutseende. MRT visar tidigt benmärgsödem. Scintigrafi visar ökat upptag.

Infektion

Höftprotesinfektion: Ömhet vid belastning. Smärta som vid ”tryck på öm tand”. Ilningar från höft ned i ben. När som helst i det postoperativa skedet.
-
Röntgen: Visar zonbildning kring protesen, scalloping i utpräglade fall (avrundade uppklarningar runt om).
- Behandling: Bedöm på ortopedmottagning. Ställningstagande till revisionsplastik.

Tumörer

Patologisk femurfraktur: Fraktur efter relativt måttligt våld eller nästan spontant. Primär tumör ovanligt. Metastas från bröst/prostata mycket vanligare (1/3 av frakturerna vardera). Bröstcancern oftast lytisk metastas, prostatacancern oftast sklerotisk. Andra tumörer med metastaser i höftskelett är myelom, njur– och lungcancer.
-
Symptom: Ofta värk och belastningssmärta långt innan frakturen uppstår.

Neurogen smärta

Meralgia parestethica: Klämning av n cutaneus

femoris lateralis pga obesitas, bältesbärande, trauma, hårt åtsittande klädsel (tex shorts).  Nerven kläms där den passerar subcutana fascian ut från bäckenet.
-
Smärta i dermatomet för nerven (laterala och främre delen av låret). Brännande känsla eller stickande myrkrypningar.
-
Palpationsömhet medialt och just distalt om SIAS. Palpation på denna punkt kan även framkalla parestesierna.
- Behandla med eliminering av tryckorsak. Ev lokal kortisoninjektion. Kirurgi med fascia-release + neurolys i sista hand.

Referred pain lumbalrygg och diskbråck: N ilioinguinalis från Th12/L1 försörjer ljumsken och kan vid påverkan ge ljumsksmärtor.
- Referred pain från L4/L5 kan också ge symptom i ljumsken.

Nervkompression nedre buk/ljumske: N ilioinguinalis, N genitofemoralis, N obturatorius vanligast. Kan klämmas pga tryckskador, entrapment, pga ärrvävnad efter operation eller trauma.
-
Symptom: Parestesier och smärtor i resp nervområde, särskilt då muskler i nervens närhet aktiveras. Nedsatt känsel i dermatomen. Flekterade höfter vid tex bilkörning kan tex framkalla smärtor.

Artros

Coxartros: Belastningssmärta. Glutealt + lateralt på lår. Rörlighetsinskränkning (inskränkt gångsträcka, hälta) -> vilovärk -> nattlig värk. Ibland smärthugg pga synovial impingement.
-
Inskränkt inåtrotation i höftleden: Oftast tidigaste undersökningsfyndet. Sedan gradvis sämre flexion/extension.
- Röntgen: Ledytekanttillskärpningar, pålagringar, subkondral skleros, cystbildningar, sänkt ledbroskhöjd.

Bukåkommor

Ljumskbråck: Smärta vid hosta, nysning, valsalva.

Frakturer

Höftfraktur: Lågenergifraktur (fall i samma plan) hos äldre, osteoporotisk pat.

Stressfraktur i collum femoris: Hos långdistanslöpare. Snabbt ökad träningsdos eller byte mjukt -> hårt underlag.
-
Ljumsksmärtor vid belastning . Till en början går sm över i vila. Referred pain till medialsida av knä.
-
Forcerad rotation (ffa inåt) eller hopptest på aktuellt ben framkallar smärtor.
- Utredning: Röntgen pos först efter 2-3v. Skelettscint ger ökat upptag efter 2-3 dygn, MRT visar också tidigt skada.
- Behandling: Op med osteosyntes. Även om helt odislocerad. Om ej behandling, stor risk för dislokation, pseudoartros och caputnekros.

Muskelrupturer

Rectus femoris avulsion: Rectus femoris rupterar delvis i övergång sena—muskel mer distalt, eller helt från fästet på Spina Iliaca Anterior Inferior. Uppstår pga plötsligt motstånd mot quadricepskontraktion (böjning i höften eller sträckning i knät).
-
Statusfynd: Palpabel defekt kan palperas. Nedsatt extensorkraft i knät.
-
Behandling: Initialt avlastning + elastiskt bandage. Rehabträning + stretchning för att muskelfibrer skall läka i rätt riktning. Operation med reinsertion vid total avlösning.

Adductus longus insertalgi/ruptur: Adduktor-ruptur är vanligaste mjukdelsskadan i ljumske-/bäckenregion. Oftast proximala adductor longus vid senfäste i os pubis eller i muskel-senövergång. Partiell ruptur mkt vanligare än total.
- Smärta vid belastning + värk + nedsatt kraft. Palpömhet in mot proximala senfästet. Smärta där vid kontraktion mot motstånd.
- Totalruptur: Hematom, tumorliknande uppdrivningav muskeln nedom ljumsken medialt.
- Röntgen: Utesluter skelettåkommor. MRT vid

Höftsmärta—differentialdiagnoser

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!