- Utbredd / progredierande motorisk svaghet / gångstörning      
- Misstänkt inflammatorisk systemsjukdom        
- Gradvis insättande symptom < 40 års ålder:
Tumörtecken.
- Morgonstelhet/nattlig värk som förbättras av att man går upp och rör på sig:
Tecken på reumatisk sjukdom
-
Ihållande rörelseinskränkning   
- Perifert ledengagemang:
Tecken på reumatisk sjukdom
- Irit, hudutslag, colit, uretrit:
Kan orsakas av/vara parallellfenomen i reumatisk sjukdom
- Hereditet

Fråga efter: Tidigare besvär, debut, duration, trauma,

arbetsrelaterade besvär, andra sjukdomar. Smärtteckning där patienten själv i lugn och ro fyller i och beskriver utbredning av smärtan.

Fysikalisk undersökning

Inspektion/palpation: Deformitet, palpationsömhet

Motorik/sensorik: Gångmönster, rörelseinskränkning. Dorsiflexion i fotled och stortå. Akilles och plantarreflexer. Nålstick medialt, lateralt och dorsalt på foten (skilja vasst från trubbigt?). Neurologiska bortfall saknas vid lumbago.

Minskad böjförmåga i ryggen: Föreligger ofta vid lumbago. Ej sensitivit/specifikt för någon diagnos alls. Kan ligga till grund för utvärdering av aktiveringsprogram.

Smärtskolios: Ryggen lutar sig över åt den smärtande sidan pga muskelkramp. Vanligt vid lumbago.

Feber: Saknas ofta vid lågvirulenta spinala infektioner. Intensiv, lokal ömhet över ryggen är sensitivt, men ej specifikt för infektion.

Lasègue och korsad Lasègue: Bör göras för bedömning av ev ischias eller neurogen claudicatio. Vid enbart lumbago är Lasègues test negativt.

Nedstämdhet, kognitiva och psykosociala faktorer: Kan ha betydelse för smärtupplevelse vid subakut/kronisk ryggsmärta. Utvärdera dessa faktorer i dessa fall.

Längdminskning > 4cm: Jämfört i tidig vuxen ålder talar starkt för kotkompressioner.

Labbprover

Rutinmässigt: LPK, CRP, SR, urinsticka, temp

Radiologisk undersökning

MRT: Ger mycket information. Har dock inte förbättrat diagnostiken vid vanlig ryggvärk. Svårt med tolkningen, stor risk för överdiagnostik då MRT-förändringar ses hos majoriteten av friska medelålders och äldre. Framför allt indicerat vid neurologiska bortfall eller vid misstanke om tumör/metastas/infektion.

Konventionell röntgen: Leder sällan till diagnos under första månaden av besvär. Undantaget är vid “röd flagg” då det kan vara indicerat.
-
I akut skede: Endast vid trauma eller då anamnesen ger stark misstanke om tumör eller infektion.
-
1-2 månaders anamnes: På unga för att utesluta spondylolistes, tumör och infektion. På äldre för att utesluta primär tumör, metastas eller kotkompression pga osteoporos.
-
2-3 månaders anamnes: Alla patienter med denna duration på ryggbesvär bör röntgas då 80-90% av patienter med ryggont blir symptomfria efter denna tid.

Scintigrafi: Kan ofta tidigare än röntgen visa på metastas/tumör eller infektion. Bra screeningmetod för att bedöma metastasförekomst.

 

Kliniskt problem

Radiologisk undersökning

Riktlinjer

Kommentar

Kronisk ryggsmärta utan tecken på infektion/tumör

Slätröntgen

Inte rutinmässigt indicerad

Störst värde hos yngre (spondylolistes, ankyloserande spondylit etc) och äldre (kotkompression). Degenerativa förändringar är vanliga, men ospecifika

Ryggsmärta med komplicerade drag: Sfinkter- / gångstörningar, svår / progredierande motorisk förlust, neurologisk funktionsstörning, tidigare cancer, systemsjukdom, HIV

MRT/CT

Indicerad

Brådskande remiss! MRT oftast bäst. Bildgivning får inte fördröja remiss till ortoped. Skelettscint vid misstanke om skelettdestruktion.

Akut ryggsmärta / diskbråck

 

Inte rutinmässigt indicerad

Kan oftast ej diagnosticeras med slätröntgen. Undantag fraktur. Normalfynd kan vara vilseledande

Ischias utan komplicerande drag

MRT/CT

Ibland indicerat efter 2-3 månader utan förbättring

Diskbråck kräver MRT/CT. Kan vara aktuellt om konservativ behandling misslyckats

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!