Underarm och handled

Hamatum

Capitatum

Scaphoideum

Trapezium

Trapezoideum

Pisiforme

Triquetrum

Text Box: Metakarpalben

V

IV

III

II

I

Radius

Lunatum

Handledsfrakturer (a-d)

Drabbar unga friska efter högenergivåld (idrott eller trafikolyckor) samt äldre osteoporotiska personer vid lågenergivåld (fall i samma plan).
- Gemensamt är att orsaken vanligen är att man
fallit och tagit emot sig med utsträckt hand .

A: Icke ledengagerande fraktur av ulna

B: Icke ledengagerande fraktur av radius. Metafysär fraktur som vanligen är dorsalbockad (distala fragmentet vinklas dorsalt) och ihoptryckt. Kallas Colles fraktur.
- Det finns även komminuta varianter av dessa frakturer (flera frakturfragment)

C: Delvis ledengagerande fraktur med avlösning av processus styloideus radi.
-
Bartons fraktur är en fraktur genom distala kortänden på radius där ett dorsalt fragment lösts av.
-
Smiths  fraktur liknar Bartons, men har istället ett volart avlöst fragment.

D: Ledytefraktur med avlägsnande av två ledytebärande fragment. Dessa kan vara icke komminuta (som på bilden) eller komminuta med fragmentering av ledytan.

a

b

c

d

e

Scaphoideumfraktur (e)

Liknande uppkomstmekanism som handledsfrakturer— fall mot utsträckt hand . Särskilt hos yngre aktiva män tex idrottare.
- Vanligaste karpalbensfrakturen.

Eftersom att blodförsörjningen från a radialis går in distalt och volart i benet så medför en midjefraktur (e) dåliga läkningsbetingelser. Ju mer proximalt desto sämre läkning .

Ger ömhet i fossa tabatière (”snusgropen” mellan senorna till extensor pollicis longus dorsalt och extensor pollicis brevis + abductor pollocis longus volart).
- Särskilt vid
bimanuell palpation (ett finger i snusgropen och ett på volarsidan av handen).
- Även
ömhet vid kompression av MC1 i längdriktningen och vid forcerad dorsal– och radialflexion i handleden

Syns ibland ej på röntgen, förrns efter 10-14 dagar.
- Om klinisk misstanke om fraktur + neg rtg lägg dorsal radiusgips-skena som förlängs ut över tummen. Ny rtg efter 7-10 dagar. MR eller sklettscint efter 10-14 dagar om fortf neg rtg + kraftig ömhet.
-
Definitiv behandling är cirkulärt gips i 8-12 veckor. Stelhet i tummens grundfalang, i mellanhand och handled eftersträvas.
- Rtg-kontroll efter 4v: Dislocerad fraktur (>1mm) bör då opereras, stor risk för pseudatrosutveckling. Om odislocerad och färsk läker 90%.

A radialis

Underarmsfrakturer (f-j)

Fall på utsträckt arm är vanligaste skademekanismen.

Diafysära frakturer på radius och ulna . Alla frakturerna kan vara belägna proximalt, mittdiafysärt eller distalt .
-
För att skilja ”lednära områden” från diafysära området på ett ben kan man ta den bredaste bredden av benet nära ledytan, vinkla den bredden 90 grader så att en kvadrat uppstår i benets ände så har du ledyteområdet.

H, F och J: Frakturerna kan vara okomplicerade och involvera antingen radius, ulna eller båda två samtidigt (h, f resp j)

G och I: Frakturerna kan också ha mellanfragment (g+f eller i+h), kallade böjkilar eller ”butterflyfragment”

Förutom detta kan frakturerna vara splittrade och innehålla många fragment.

Radius ledar mot ulna både proximalt (PRU-leden) och distalt (DRU-leden). Dessa leder kan luxeras eller bli instabila i samband med frakturer av underarmen.

Behandling nästan undantagslöst med öppen reposition: Plattfixation. Mycket liten tolerans för felställningar i underarmsbenen. Små förkortningar, vinkelfelställningar eller rotationsfelställningar kan få stora konsekvenser för rörligheten i armen.
- Frakturer som givit luxation eller instabilitet i PRU– eller DRU-lederna (Monteggia– och Galezzifrakturer) skall behandlas med gipsskena i 4v postoperativt.
- Vissa odislocerade, enkla frakturer kan behandlas med enbart gips under 4-6v. Risk finns för stelhet i armbåge och handled, samt dislokation. Rtg efter 1, 2 och 8v.
-
Äldre pat med grav osteoporos och låg funktionsnivå: Ev avstå från kirurgi om framgången bedöms tveksam. Dock går det ofta bra att skruva även osteoporotiker då diafyserna har tjockt kortikalt ben.

Ledyteområdet för proximala radius

f

h

j

i

Ulna

g

n ulnaris

n medianus

n radialis

A ulnaris

A brachialis

Membrana interossea

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!