- Gipsa sedan med radiusskena: Gipsa under bibehållet drag. Röntgenkontrollera. Ny rtg-kontroll efter 1 vecka med gips.
- Vid
ej tillfredsställande läge efter reposition eller försämrat läge vid kontroll efter 1 vecka: Överväg operation.

Kraftigt dislocerade (> 5mm axial förkortning) , splittrade eller ledyteengagerande frakturer: Operation. Om snabb tillgång till OP-sal, avstå från repositionsförsök på akuten.
-
Alla dessa faktorer ger kraftigt ökad instabilitet i frakturen och därmed risk att även en lyckad reposition löper stor risk att försämras i sitt läge.
-
> 20 grader dorsalvinkling (dvs > 30 grader från utgångsläget) är också indikation för operation. Indikationen stärks också av ung pat (<60 år)
-
Operationsmetod: Vanligen extern fixation eller platta + skruv.
-
Uppföljning: Postop rtg för lägeskontroll. Åb efter 1 vecka med klinisk kontroll och ev rtg. Ev suturtagning 10 dagar postop. Rtg + klinisk läkningskontroll 4-6v postop. Mobilisering redan under de första veckorna postop för ödemprofylax och rörlighet. Sjukgymnast/arbetsterapeut.

Komplikationer till handledsfraktur

Inskränkt rörlighet: Hand och handled, armbåge, axel. Efter gipsbehandling eller extern fix. Förebyggs med tidigt insatt rörlighetsträning.

Kvarstående felställning: Inadekvat reposition/fixation eller allt för dålig skelettkvalitet. Kan ge ledinkongruens med stelhet, smärta, tidig artrosutveckling. Förebyggs med adekvat reposition och fixation.

Karpaltunnelsyndrom: Pga medianuspåverkan till följd av svullnad och blödning. Akut eller under behandlingsperioden.
- Sätt omedelbart in
ödembehandling .

samt radialt dorsalt på handen. Dorsalextension i handled?
- Ulnaris: Sensibilitet ulnart i handledsnivå, samt ulnart på båda sidor av handen samt dig IV och V. Spretförmåga hos fingrarna mot motstånd?

Rörelseomfång: Flexion i armbågen och i handleden. Pro– och supination i armen (luxation i PRU/DRU?)

Omhändertagande efter undersökning

1. Smärtlindra! Parenteral morfinanalgetika.

2. Grovreponering: Vid kraftig synlig felställning eller vid nervpåverkan. Reponera med traktion i armens längsriktning. (Gäller både handleds– och underarmsfrakturer)

3. Fasta: Tills röntgen har gjorts och vidare handläggning fastslagits.

4. Röntgen: I frontal– och sidoplan. Skyndsam rtg om kraftig svullnad, neurovaskulär påverkan eller misstanke om luxation.

Behandling

Underarmsfrakturer och båtbensfrakturer: Se föregående sida
- Underarmsfrakturer läker på 3 månader.

Behandling av handledsfraktur

 

- Golden standard för behandling av distala radiusfrakturer saknas .
- Frakturerna
läker i regel snabbt då de oftast engagerar metafysen .

Obetydligt dislocerad: < 2mm axial förkortning, < 5 grader dorsalvinkling från vinkelräta planet (normalt 10 grader volarvinkling från detta).
- Fixering med elastisk linda eller gipsskena i 3 veckor. Rtg kontroll ej nödvändig. ÅB till läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.
- Gipsskena: 8-10 lager. Från armbåge till knogar. Fri rörlighet i MCP, tumme och armbåge.

Måttligt dislocerad: 2-5mm axial förkortning. > 5 grader dorsalvinkling från vinkelräta planet.
- Lokalanestesi + reponering: Sprita dorsalt på handleden. Lägg karbokain utan adrenalin genom att föra ned nålen till benkontakt (aspirera—mörkt blod = rätt läge i frakturen) och spruta på flera ställen. Reponera genom lugnt drag i dig I-III med mothåll runt överarm vid armbåge.Tryck sedan ev radial eller dorsal felställning på plats genom att distinkt bocka i handleden och ev trycka på distala radiusfragmentet med tummen.

Anamnes

Skademekanism? Utröna om hög– eller lågenergivåld. Större risk för nerv–, kärl– och mjukdelsskador om det senare.

Tidigare fraktur? På det nu drabbade stället, handled, underarm etc.

Höger– eller vänsterhänt?

Frisk i övrigt? Osteoporos? Kärlsjuk? Diabetes? etc

Typ av boende? Grad av oberoende i dagliga livet? Om äldre person—kan du klara dig i hemmet nu? Etc...

Status

Inspektion: Felställning? Se föregående sida för vanliga felställningar vid de olika frakturerna. Kraftig svullnad? Blåsor?
- Vid svullnad, konsistensökning i underarmen och kraftig smärta vid passiv sträckning: Misstänk kompartmentsyndrom! (Risk ffa vid underarmsfraktur)

Palpation: Leta efter ömma områden. Indikerar plats för frakturer. Radius eller ulna vid underarmsfraktur? Proximal, mittdiafysär eller distal?

Pulsar: A Radialis och ulnaris riskerar att skadas vid underarmsfrakturer. Palpera!
-
Kontrollera cirkulation i fingrar (kapillär återfyllnad). Vid handledsfraktur beror ev försämrad cirkulation oftast på kompression till följd av felställning/svullnad. Kärlskada är ovanlig, men förekommer vid högenergivåld och dislocerad fraktur.

Nerver: Handledsfrakturer kan ge skada på n medianus. Underarmsfrakturer riskerar att skada både medianus, radialis och ulnaris.
-
Medianus: Sensibilitet volart, radialt i handen och volart på dig I-III. Kraft i tumme-pekfingergreppet.
- Radialis: Sensibilitet radialt, distalt i underarmen,

Handläggning—fraktur på underarm och handled

Text Box: Ulna+/- är avståndet mellan ulnas plana ledyta och radius ulnara spets. 
+ Om ulna är längre
- Om radius är längre. Normalt är de ungefär lika långa. 
- Frakturförkortning av radius anges på detta sätt.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!