- Överväg karpaltunnelklyvning om ödembehandlingen ej är framgångsrik.

Extensorsenruptur: I extensor pollicis longus senan. Oförmåga att extendera i tummens IP-led. Sannolikt pga dålig kärlförsörjning ev pga lokal tryckökning.
- Straxt efter eller under gipsbehandling. Även vid odislocerad fraktur.
- Opereras
med sentransferering

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!