Diafysär humerusfraktur (e-f)

E: Sned diafysfraktur

F: Tvär diafysfraktur

Böjkil: E+F

Komminuta frakturer: Med flera fragment. Förekommer också.

Spiralfrakturer: Förekommer också, vid vridvåld.

- 5% av alla sjukhusvårdade frakturer
- Kraftigare våld
än det som ger proximala frakturer. Detta då diafysen har kortikalt ben, som är starkare, till skillnad från de proximala frakturerna som drabbar spongiöst ben.
-
Orsaker: Direktvåld eller fall. Armbrytning, kaströrelser, trafikolyckor.

Nervskador

- N radialis: Riskerar att skadas. Dorsalextension i handen. Sensibilitet radialt på underarmen.
- Om primär nervskada är den nästan alltid orsakad av kontusion. Den spontanläker då ofta och man kan avvakta. Utväxten sker med 1mm/

a

b

c

d

A. axillaris

Text Box: A. radialis

N cutaneus antebrachii lateralis

Text Box: A. brachialis
Text Box: N musculo-cutaneus: M biceps brachii, m coracobrachialis, m brachialis. 
- Laterala underarmen sensibilitet.
Text Box: N medianus: Underarmens flexorer. Viss tenarmuskulatur
Text Box: N Ulnaris: Underarmens flexorer. Viss tenarmuskulatur. Interosseer och vissa lumbrikaler. Hypotenarmuskler.
Text Box: N radialis: M triceps brachii. Underarmens extensorer. 
- Sensibilitet posteriort-radialt på armen.

A: Fraktur av tuberculum minus (frakturlinjen löper från höger till vänster i bilden.

B: Collum anatomicum fraktur. Caput humeri med broskbeklädd ledyta är frakturerad.

C: Collum Chirurgicum fraktur. Fraktur av proximala humerus hals.

D: Fraktur av tuberculum majus.

Tre– och fyrfragmentsfrakturer: Skaft + tuberculum minus, majus eller båda två (fyrfragment).

- 5% av sjukhusvårdade frakturer
- Metafysärt ben skadas.
Snabbare läkning än diafysärt ben.
- Orsakas dels av direktvåld mot axeln och av indirekt våld vid fall mot utsträckt arm.
- Osteoporos är en viktig riskfaktor och orsakar fraktur hos äldre vid enkla fall i samma plan.
- Hos yngre, frisk person orsakas frakturen oftast av högenergivåld, tex trafikolyckor eller fall från hög höjd.

Kärlskador

- Vid kraftigt dislocerade skador. Skada på tex a axillaris
- A circumflexa humeri anterior: Försörjer caput humeri. Kan skadas vid frakturen eller vid öppen reposition och då ge caputnekros.

Nervskador

- 5-30% av flerfragmentsfrakturer har nervskador.
-
N axillaris: sensibilitet lateralt på överarmen där m deltoideus fäster in. Delar av deltoideus-muskelns motorik.
-
N musculocutaneus: Sensibilitet radialt på underarmen (n cutaneus antebrachii lateralis) och motorisk påverkan av armbågsflexorerna.

f

e

Kärlskador

- Distal temperatur, färg och radialispuls

Armbågsfrakturer (g-j)

g

h

i

j

Överarm och armbåge

Text Box: A. ulnaris

Proximal humerusfraktur (a-d)

A circumflexa humeri anterior/posterior: Anterior försörjer caput humeri

dygn och det tar därför 1-3mån innan muskelfunktionen återkommer helt.
-
Om nervskada tillkommer senare i förloppet (tex efter reponering eller då sluten behandling påbörjats) finns indikation för nervfriläggning då den ibland kan ha uppkommit pga inklämning av nerven mellan frakturfragmenten .
-
Risken är extra stor om frakturen drabbat distala tredjedelen av diafysen.

Uppkomst

- Ofta indirekt skada , tex fall på utsträckt hand.

- Kan även uppstå vid direktvåld mot armbågen pga att olecranon slås in som en kil och splittrar humerus ledyta.

Olecranonfraktur

- 50% av frakturerna
- Kan löpa enkelt eller komminut i
olecranon eller genom proc coronoideus

Distal humerusfraktur

- 30% av frakturerna.
-
Allvarligaste av armbågsfrakturerna (flest komplikationer, ibland dåliga resultat). Kan vara splittrad och dislocerad och då mycket komplicerad att operera .
-
Vanligt med nerv– och kärlskador vid dessa frakturer.

H: Ledyteengagerande, kan vara del i komminut fraktur (G+H) eller ensam, men då sned ut mot benytan lateralt eller medialt.

Caput radii fraktur

- 20% av frakturerna
J: Kan engagera ledytan
I: Caput radii fraktur utan ledyteengagemang.
Komminuta varianter: I+J.

Nervskador

- N medianus: Sensibilitet dig I-III volart. Kraft i tum-pekfingergreppet.
- N radialis: Sensibilitet radialt, i underarmen.
- N ulnaris: Ulnar sensibilitet i handen (dig IV,

Dislocering (proximal och diafysär fraktur)

1. Fraktur mellan rotatorcuff och m pectoralis major (c): Proximala fragmentet abduceras av m supraspinatus (a) och roteras av m subscapularis (b)
2. Fraktur mellan m pectoralis major och m deltoideus (d): Det proximala fragmentet adduceras av pectoralis.
3. Fraktur distalt om m deltoideus: Proximala fragmentet abduceras av deltoideus. Distala fragmentet dras proximalt av m biceps brachii.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!