frakturer och frakturer genom caput eller collum anatomicum, särskilt hos äldre.

Diafysär humerusfraktur

- De allra flesta kan behandlas icke kirurgiskt: U-formad gipsskena från laterala axeln, ned över armen, runt armbågens undersida och upp mot axillen. Slynga eller hylsortos av plast är alternativ.
- En liten del av de icke kirurgiska frakturerna läker ej eller kompliceras. Dessa får behandlas kirurgiskt sekundärt. Gäller om tex oacceptabel felställning vid rtg-kontroll, patienten tolererar ej icke kirurgisk behandling eller nytillkommen radialispares under behandling.
- En liten del behandlas primärt kirurgiskt: Öppen fraktur, patologisk fraktur, multipelt skadad patient och radialispares som tillkommer under manipulation eller vid bandageläggning är alla indikationer för primär kirurgi.
- Kirurgisk behandling:
Platta + skruvar, märgspik eller extern fixation vid komplicerad, öppen fraktur.

Distala humerus

- Flertalet är intraartikulära och instabila och bör

Handläggning

- Smärtstillande: Parenteral morfinanalgetika (tex Ketogan 5-7,5mg sc / Petidin 50-75mg im)
-
Fasta: Tills röntgen tagits och beslut om fortsatt handläggning fattats.
-
Mitella: Som smärtlindring fram till röntgen. Vid behov.
- Armbågsfraktur: Överväg dorsal helarms gipsskena som smärtstillande, spec vid misstanke om distal humerusfraktur eller instabil armbåge.

Röntgen

- Skyndsamt om misstanke om nerv– eller kärlpåverkan, kraftig svullnad eller vid misstanke på luxation av armbågen.
-
Frontal– och sidobild räcker som regel. De skall vara centrerade över det aktuella området.
-
En bild tagen uppifrån kan vara till hjälp vid proximal humerusfraktur (axillär vy).
- CT: Kan vara till hjälp vid preoperativ planering  vid splittrade frakturer av proximal humerus eller armbåge.

Behandling

- Avsvullnadsbehandling: Startas alltid direkt på akuten. Gäller samtliga frakturtyper. Görs genom att patienten rör på fingrar och hand.
-
Armbågen blir snabbt stel vid immobilisering och fixering med gips brukar därför inte göras under längre tid än 2-3 veckor. Sedan påbörjas aktiv rörelseträning. Detta gäller både vid kirurgisk och konservativ behandling. Vid kirurgisk kan rörelseträning ofta påbörjas direkt om stabilitet i armbågen uppnåtts.

Proximal humerusfraktur

- 4 av 5 frakturer är odislocerade eller har liten dislokation och kan behandlas konservativt.
-
Indikation för öppen reponering och fixation ökar med antalet frakturfragment, graden av dislokation och ju yngre patienten är.
- Rörelseträning: För att minska stelhet i axeln. Träningsprogram från sjukgymnast. Påbörjas direkt eller efter någon vecka vid stabila frakturer.
-
Kirurgisk behandling: Cerklage, märgspik eller platta + skruvar. Protes vid kraftigt splittrade

V). Kraft vid abduktion i dig II-V.

Kärlskador

- A brachialis kan skadas.

Anamnes

- Orsak till frakturen: Fallolycka? Hög eller låg höjd? Kraftigt eller milt våld? Trafikolycka? Om fall, varför fallit? Syncopé? Snubbling?
- Andra associerade sjukdomar? Malignitet? Någon sjukdom som kan ge osteoporos (njursvikt, tyreotoxikos hyperparatyroidism etc)? Någon sjukdom som kan ge ett fall—Kardiovaskulär sjukdom, epilepsi?
- Läkemedelsbehandling? Kortison? Hypertensionsläkemedel (risk för fall pga hypotension)?

Status

Inspektion: Svullnad? Uppenbar felställning? Rodnad? Sår (tydande på öppen fraktur)?
- En fraktur som är någon dag gammal ger ofta ett
sänkningshematom , dvs subcutant hematom kaudalt om frakturen (underarm och/eller bröstkorg).

Rörelseomfång: Passivt försiktigt. Aktivt om möjligt.

Palpera igenom hela armen: Ömma punkter, kras av benändar mot varandra etc.

Kärlpåverkan: Både axillaris, brachialis, radialis och ulnaris riskerar att skadas vid olika frakturer på överarm och armbåge. Kontrollera radialis och ulnarispuls. Kontrollera även distal temperatur, färg och kapillär återfyllnad.

Nervpåverkan: Vid armbågsfrakturer kan alla tre nerver i underarmen skadas. Vid mer proximala frakturer riskeras n radialis, n axillaris och , musculocutaneus ffa. Kontrollera perifer nervfunktion i alla 5 nerver (se tabell)
- Vid sensibilitetstest: Kan patienten skilja på vasst och trubbigt?

Handläggning—överarms– och armbågsfrakturer

Nerv

Test

N Radialis

- Dorsalextension av handled mot motstånd
- Sensibilitet dorsalt-radialt på handen

N Ulnaris

- Abduktion av dig II-V mot motstånd
- Sensibilitet i dig IV (ulnara halvan) + V volart och dorsalt.

N Medianus

- Kraft i tumme-pekfingergreppet
- Sensibilitet volart på handen (de områden som ej försörjs av n ulnaris)

N Musculo-cutaneus

- Kraft i överarmens flexorer.
- Sensibilitet radialt på underarmen (n cutaneus antebrachii lateralis)

N Axillaris

- Sensibilitet lateralt på överarmen där m deltoideus fäster in

Fraktur

Generella statusfynd

Proximal humerus

- Svullnad och palpömhet över axel och överdel av överarm.
- Pat håller
armen skyddad intill kroppen
-
Sänkningshematom i överarm och bröstkorg om en dag gammal fraktur.
-
Rotationsprövning ger smärta i frakturområdet
-
Passivt rörelseomfång kan ej tas ut om frakturen är dislocerad

Diafysär humerus

- Svullnad av överarmen.
-
Sänkningshematom i överarm och ibland underarm om en dag gammal fraktur.
- Pat håller
armen skyddad intill kroppen
- Ofta uppenbar
instabilitet och frakturoljud vid palpation
-
Passivt rörelseomfång kan ej tas ut  i axel/armbåge

Armbågs-fraktur

- Ofta kraftig svullnad .
-
Sänkningshematom i underarm om någon dag gammal fraktur.
- Ofta
uppenbar instabilitet i armbågsområdet och frakturoljud vid palpation
-
Passivt rörelseomfång kan ej tas ut i armbågen, särskilt inte vid distal humerusfraktur.
-
Olecranonfraktur: Ej förmåga att extendera armbågen mot motstånd.
-
Capu radii fraktur: Smärtsam pro/supination + palpation över radiushuvudet

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!