därför behandlas kirurgiskt.
-
Indikation för kirurgisk behandling ökar med grad av dislokation, ledyteengagemang, neurovaskulär påverkan och ju yngre patienten är.
- Äldre, osteoporotiska patienter med låg grad av funktionsnivå och begränsad rehabiliteringspotential kan därför behandlas konservativt, där kirurgisk behandling egentligen är indicerad.

Proximala ulna

- Frakturer av olecranon-spetsen och odislocerade frakturer behandlas konservativt med gipsskena.
-
Övriga frakturer behandlas kirurgiskt om inte gammal patient med osteoporos och låg funktionsnivå.
- Processus coronoideus: Små fragment behandlas med tidig rörelseträning enbart. Avlägsnande av fragmenten vid ev problem senare. Större fragment kan ge luxationstendens i armbågen. Behandlas med skruvfixation.

Proximala radius

- Tvåfragmentsfrakturer med ringa (<3mm) eller ingen dislokation: Smärtlindrande slynga i 5 dagar. Tidig sjukgymnastik bör övervägas. Rörelseträning omedelbart viktig för att undvika stelhet.
-
Svårare frakturer: Skruvar + platta eller akut borttagande av skadad caput radii, eventuellt med ersättande protes.

Komplikationer/uppfölning

Minimala funktionskrav hos äldre patient: Patienten skall kunna sköta sina toalettbestyr samt kunna nå munnen och håret med handen.

Caputnekros: Ger deformering och posttraumatisk artros, men inte lika allvarliga följder som i höften. Detta då belastningen i axeln lättare kan anpassas.

Flerfragmentsfraktur av proximala humerus: Ger nästan alltid rörelseinskränkning, oavsett behandlingsmetod.

Kraftigt felställda eller splittrade armbågsfrakturer: Ger ofta artrosutveckling och nedsatt rörlighet. Om stabilitet uppnås och leden kan mobiliseras tidigt minskar risken för dessa komplikationer påtagligt.

Osteoporotiskt ben medför ökad risk för redislokation och/eller utebliven läkning. Detta då osteosyntesen kan släppa från det sköra benet.

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!