Allmänt

- En av de vanligaste anledningarna till akutbesök.
- Uppkommer vid snedsteg och inåtrotation av den supinerade foten.
- Framför allt fotledens laterala ligament skadas. Vanligast är skada på lig fibulotalare anterius (87%). I princip alltid total ruptur. 20% har även skada på lig calcaneofibulare.
- På medialsidan av fotleden finns det kraftiga lig deltoideum som sällan skadas.

Statusfynd

- Ömhet: Kan endast palperas tidigt efter skadetillfället då svullnaden (hematom + ödem)

sedan försämrar den exakta lokalisationen.

- Palpera alltid hela underbenet: Det kan finnas proximal fibulafraktur, vilket indikerar att syndesmosligamentet rupterat och att fotleden kan vara instabil.

Röntgen

- Röntga alla vrickade fötter med påtagligt lokalstatus. Det är svårt att kliniskt särskilja vrickning från fraktur!

Behandling

- Kompressionsförband: Måttligt tryck. Kompressionsstrumpa första tiden.
- Högläge + ev lokal kyla: Avsvällande syfte.
- Omedelbar rörelse och funktionsträning: Detta ger den snabbaste rehabiliteringen. Träna belastning och tänjning successivt. Träna proprioception genom att stå på platta med halvklot under.
- God prognos: Men ibland segdraget förlopp. Det kan ta flera månader till besvärsfrihet efter kraftig vrickning.
- Kirurgi: De som trots intensiv träning av styrka, balans och proprioception inte blivit bra efter ett år kan framgångsrikt opereras, antingen genom att ledbandet sys ihop eller genom en plastik mha en sena eller intilliggande ledband.

- Grovreponera: Traktion i hälen eller stortån. Om synlig kraftig felställning.
- Om öppen fraktur: Alltid kirurgisk åtgärd (sårrevision + exfix, definitiv åtgärd efter 10-14 dagar). Cefalosporin/Kloxacillin parenteralt (1,5g Zinacef/2g Ekvacillin tex).  Täck såret med steril duk och linda tills operation.

Röntgen

- Sidobild + frontalprojektion + gaffelbild (fotledsgaffeln avbildas)
- Lateral sidoförskjutning av talus? Jämför ev med friska sidan.
-
Klinisk misstanke om hög fibulafraktur: Röntga hela underbenet.

Kirurgisk åtgärd

- För alla icke stabila fotledsfrakturer .
- Intern fixation. Anatomin måste återskapas exakt. Det viktigaste är att kongruensen i fotleden rekonstrueras.
- Fördel med skyndsam operation:
Efter 6-8h kan fotleden ha svullnat så kraftigt att det blir svårt att sluta såret efter operation. I dessa fall får patienten ett provisoriskt gips och får svälla av under 5-6 dagar i högläge innan operationen genomförs.
- Postoperativ mobilisering:
Beror av patientens status. Ung, stabilt fixerad patient kan lämnas helt utan yttre fixation (gips) och får börja rörelseträna, men ej belasta direkt. Gammal, osteoporotisk patient utan förmåga att avlasta leden bör gipsas i minst 8 veckor.
-
Pat med diabetesneuropati bör vara gipsad i 4 månader då de ej känner smärta och därför riskerar att överbelasta.

Konservativ behandling

- De stabila frakturerna: Unimalleolär fraktur under syndesmosen (a). Vissa unimalleolära frakturer genom syndesmosen (b).
- Gipsning med gipsstövel vanligen. Gipstid 6 veckor.

 

Fotledsdistorsion

Lig tibiofibulare ant/post (främre/bakre syndesmosen)

Lig calcaneofibulare

Lig Fibulotalare anterius

Symptom vid fraktur, resp distorsion

Fraktur

Distorsion (stukning)

- Ömhet på baksidan av fibula några cm proximalt om laterala malleolen.
- Ömhet medialt proximalt om mediala malleolen.

- Ömhet ventralt om laterala malleolen (fibulotalare)
- Ömhet distalt om mediala malleolen (calcaneofibulare).

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!