- Barnskelett består till stor del av brosk som successivt förbenas. Mjukare än den vuxnes skelett. Lindrigt våld räcker för fraktur. Skelettet är också mer elastiskt och periostet är tjockt och segt. Inkompletta frakturer är därför vanliga.
- Barns ledband är i regel starkare än deras skelett: Detta innebär att skador som hos en vuxen skulle ha givit en luxation eller avslitning av ett ledband ger hos ett barn istället en fraktur (ledbandet sliter loss sitt muskelfäste) eller en fysiolys.
- Barnskelettet växer: Den största tillväxten sker i övre extremiteter vid axel och handled (70% sammanlagt), och i nedre extremiteter vid knät (65% sammanlagt).
- Diagnostik och röntgenbild: Svårt då skelettet bara är delvis förbenat. Ledändarna består till stor del av brosk (syns ej på rtg). Speciellt armbågsskador är mycket svårbedömda. Den normala bilden med fyser och sekundära benkärnor kan också misstolkas som en fraktur.
-
Jämförelse med den friska sidan är många gånger till god hjälp.

Green stick fraktur: Fraktur där inte hela benet gått av. Barnets ben har istället böjts till följd av sin elasticitet och partiellt frakturerats.

Plastisk deformation: Deformiteten kan behöva korrigeras pga att den hindrar normal funktion. Detta kan vara svårt då det böjda benet tenderar att fjädra tillbaka. Kraftigt tryck under 5-10 min kan krävas. På så sätt bryter man den inkomplett (eller icke) frakturerade kortex så att frakturen blir genomgående.

Torusfraktur: Komprimering av benet i metafysen. Detta kan ske hos barn då deras skelett är så mjukt.

Sekundärt bencentrum: På röntgen syns inte brosket mellan dessa och de förbenade diafyserna. Detta gör bilderna mer förvillande och svårtolkade än hos vuxna. Dessutom finns ej de flesta sekundära bencentra vid födsel

Periost: Starkare och tjockare än hos vuxna. Vanligt att det håller på ena sidan av frakturen vilket minskar felställningar och hjälper vid reponering.
-
Hypertrofierar snabbt vilket bidrar till förkortad läkningstid.

Fys: Tillväxtzoner. Mekaniskt svaga.

Barnfrakturer

Metafys

Epifys

Fys: Tillväxten sker i den del som vätter mot epifysen och förbeningen sker vid den del som vetter mot metafysen.

1

2

3

4

Fysiolys: Fysfraktur. Uppstår då fysplattan är det tillväxande skelettbenets svagaste punkt. Kan i vissa fall skada längdtillväxten och ge snedtillväxt om fysen skadas.
-
15% av barnfrakturerna drabbar fyserna och 10% av dessa ger tillväxtstörningar.
- Delas in enligt
Salter and Harris 1-5 .
-
Typ 1 och 2 är vanligast och har bäst prognos.
-
Typ 3 och 4 kan vid kvarstående felställningar ge progredierande deformiteter. Vid dessa är det indicerat med öppen reposition och intern fixation. Fysernas blodförsörjning kommer i huvudsak från epifysen och vid dessa frakturer kan denna lätt skadas.
- Typ 5 kan inte diagnosticeras primärt med röntgen men bör misstänkas vid anamnes på kraftigt våld. Vid misstanke ordinera immobilisering utan belastning i 3 veckor, sedan rtg-kontroll. Dessa skador kan ge partiell slutning av fysen med benöverbryggning, vilket ger en tilltagande deformitet eller upphörd tillväxt i benet. Det kan då vara indicerat att excidera den bildade benbryggan.
- Reponera snabbt! Fysiolyser läker dubbelt så fort som motsvarande frakturer och reponering kan bli omöjlig redan efter några dagar-1 vecka.

Salter & Harris

Typskada

Prognos

Röntgenfynd

1: Separation genom fysen på gränsen till metafysen

Förlossningsskada, avlösning av proximala femurepifysen

God om epifysens kärl är intakta.

Svår att se på rtg hos små barn

2: Som typ 1 + triangulärt metafysärt fragment

Distal radiusfraktur.

God

Karakteristisk. Litet triangulärt metafysärt fragment.

3: Genom fys och epifys. Intraartikulär.

Distal tibiafraktur.

God. Kräver exakt reposition.

Svårtolkad röntgenbild.

4: Metafys, epifys och fys. Intraartikulär.

Lateral kondylfraktur i armbågen.

Varierande. Kräver exakt reposition. Liten tillväxtförändring ger förändrad ledyta.

Svårtolkad röntgenbild.

5: Krosskada på tillväxtplattan.

Krosskada i fotleden

Ofta tillväxtstörning.

Framträder ej initialt på röntgen. Diagnos ställs genom för tidig slutning av fysen.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!