Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Barnläkarundersökningen

Allmänt intryck

- Storlek: Lätt eller tung för tiden? Symmetriskt vikt/längd (genetiskt liten) eller asymmetriskt vikt

Reflexer

- Mororeflexen: Låt huvudet hastigt falla bakåt mot dina händer. Barnet skall slå ut och ihop med armarna.
- Reaktion från endast ena armen: Plexus– eller skelettskada?

Hud

- Hyperemisk de första timmarna efter födseln. Rödblå fingrar och tår, särskilt vid avkylning.
- Överburet barn: Torr, blek, fnasig hud.
- Erythema toxicum neonatorum: Röda blämmor med gulvita papler. Innehåller eosinofiler och defensiner. Skyddar ev mot infektioner. Ej patologiskt.
- Pemfigus: Större blåsor med var, särskilt i hudveck. Pga Stafylokocker (oftast). Måste behandlas.
- Kapillärt hemangiom (storkbett): Ganska vanliga. Rödaktiga hudförändringar i panna, på ögonlock och i nacken. Försvinner under uppväxten.
- Kavernösa hemangiom (smultronmärken): Depigmenterade fläckar vid födseln som sedan blir större, för att oftast till slut gå tillbaka. Sturge Webers sjukdom är mer allvarlig med kärlförändringar även intrakraniellt.
- Naevus flammeus: Följer utbredningen av ett nervsegment. Försvinner inte med tiden. Slipas bort eller laserbehandlas av plastikkirurg.
- Harlekinfenomenet: Betydligt rödare färg på ena kroppshalvan. Helt ofarligt och snabbt övergående. Något med autonom instabilitet.

Skalle

- Stora fontanellen: Diameter 0,5-1cm. Normalt något insjunken.

Mororeflexen

Storkbett

Kavernöst hemangiom (smultronmärke): Rodnad, upphöjd förändring med skarp avgränsning.

Naevus Flammeus: Utbredning efter nervsegment

Huvud

- Storlek, fontanell, suturer
- Torticollis
- Hematom

Hjärta

- Blåsljud?
- Ökade prekordiella pulsationer?

Svalg

- Gomspalt?

Buk

- Hepatomegali? Splenomegali? Förstorade njurar?

Femoralispulsar

- Svaga? (Coarctatio)

Höftleder

- Luxation? Hoppar i vid utåtrotering?

Könsorgan

- Retentio testis?
- Hydrocele?
- Hymen imperforatum?

Ögon

- Katarakt

Caput succedaneum: Fostersvulst som uppkommer när man använt sugklocka.
- Sitter
mellan huden och galean
- Kan blöda och göra ont. Ordinera paracetamol, 10-15mg/ kg)

Kefalhematom: Sitter under periostet. Korsar pga detta ej över suturgränser.
- Läker långsamt och kan lämna kvar en upphöjd benkant i åratal.

Subgaleala hematom: Mellan periostet och galean och kan korsa suturgränser.
- Omfattande och gå ned mot nacken. Känns degigit.
- Kan ge anemi pga blödningens storlek. Följ Hb och BT.
- Hyperbilirubinemi kan uppkomma när hematomet bryts ned.

Blödningar extrakraniellt på skallen

Främre suturen

Stora fontanellen

Coronarsuturer

Sagittalsuturen

Lamboidsuturer

Lilla fontanellen

Armar och ben

- Klavikelfraktur?
- Plexusskada?
- Polydaktyli:
Extra fingrar eller tår?
- Syndaktyli: Sammanväxta fingrar/tår

Wilms tumör

Leverstas

2 trådar om denna sida i forumet

Simon Jarrick
- Storlek: Lätt eller tung för tiden? Symmetriskt vikt/längd (genetiskt liten) eller asymmetriskt vikt
Simon Jarrick
Hjärta

- Blåsljud?


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
- Ökade prekordiella pulsationer?
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Barnläkarundersökningen